Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

1. i 2. januar/siječanj neradni dani

  • On 26 Decembra, 2014

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, saopćilo je danas da
je Zakonom o praznicima („Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94),
određeno da je Nova godina međunarodni praznik koji se obilježava
neradno dva dana (1. i 2. januara/siječnja). U te dane poslodavci,
ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade.

 

1. i 2. januar/siječanj neradni dani

0 Komentari