Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

„Austrian doctors for disabled“ u posjeti Ministarstvu

  • On 28 Februara, 2014

Federalni ministar rada i socijalne politike
Vjekoslav Čamber primio je u posjetu izaslanstvo ogranizacije „Austrian Doctors
for disabled“ na čelu s prof.dr. Martinom Salzerom i predstavnike udruge
„Bosanski doktori za osobe s invaliditetom“, gdje se razgovaralo na temu osobne
asistencije koja kod osoba s invaliditetom podrazumijeva mogućnost da
kompenziraju svoj invaliditet kroz delegiranje zadataka drugim osobama.

Zadaci
uključuju aktivnosti koje osoba s invaliditetom ne može obaviti sama. Osobama s
najtežom vrstom invaliditeta potrebna je asistencija drugih ljudi u
svakodnevnom životu. Na sastanku je prezentiran projekt osobne asistencije,
modeli i prakse iz Republike Austrije, te je dogovorena buduća suradnja koja će
uskoro ishoditi potpisivanjem protokola o suradnji na polju osobne asistencije,
a koji bi dao doprinos što kvalitetnijoj 
izradi i samog zakona o osobnoj asistenciji.

Članak 19. Konvencije o pravima osoba s
invaliditetom pod nazivom  „Neovisno življenje i uključenost u
zajednicu“
jasno glasi da države stranke Konvencije priznaju jednako pravo
svim osobama s invaliditetom na život u zajednici, s pravom izbora jednakim kao
i za druge osobe, te će poduzeti djelotvorne i odgovarajuće mjere kako bi
olakšale osobama s invaliditetom puno uživanje ovog prava i punog ukjučenja i
sudjelovanja u zajednici.

To
uključujue mogućnost da osobe s invaliditetom odaberu svoje mjesto boravka gdje
i s kim će živjeti, na ravnopravnoj osnovi s drugima, te da nisu obvezne
živjeti bilo kojim nametnutim načinom života, pristupa širokom rasponu usluga
koje različite službe potpore pružaju 
osobama s invaliditetom u njihovom domu ili ustanovama za smještaj,
uključujući  osobnu asistenciju potrebnu
za potporu življenja i za uključenje u zajednicu, kao i za sprječavanje
izolacije ili segregacije iz zajednice i ravnopravnog pristupa osoba s
invaliditetom uslugama, objektima i prostorima, namjenjenih općoj populaciji,
te njihove primjerenosti potrebama osoba s invaliditetom.

 „Austrian doctors for disabled“ u posjeti Ministarstvu

0 Komentari