Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Delegacija MMF-a u posjeti Ministarstvu

  • On 26 Februara, 2014

Federalni ministar rada i socijalne
politike Vjekoslav Čamber zajedno sa suradnicima primio je u posjetu delegaciju
MMF-a na čelu s Van Roodenom. Teme upriličenog sastanka bile su reforma u
oblasti civilnih naknada i naknada za civilne žrtve rata, Zakon o radu,
zakonske inicijative za ponovno uspostavljanje naknada za civilne invalide sa
stupnjem invalidnosti 60%-80%, te Nacrt zakona o zaštiti obitelji s djecom.

Kada je riječ o novom Zakonu o radu, on bi
trebao biti usvojem do konca tekuće godine, a koji bi morao da u potpunosti
zaštiti sva radnička prava, stvori povoljniju klimu za nove investicije i nova
radna mjesta, te poveća aktivnosti i borbu protiv rada na crno, zaključeno je
na sastanku.

Delegacija MMF-a u posjeti Ministarstvu

0 Komentari