Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Obilježen 3.prosinac Međunarodni dan osoba sa invaiditetom

  • On 4 Decembra, 2013

Federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber sudjelovao
je na svečanom obilježavanju 3.prosinca Međunarodnog dana osoba sa
invaliditetom, u Sarajevu, u hotelu Evropa, 
koji je bio u organizaciji koordinacionog odbora i Udruženja osoba sa
invaliditetom sarajevske županije i Vijeća osoba sa invaliditetom Federacije
BiH.

Moto za 2013. godinu glasi  uklonimo prepreke, otvorimo vrata za
inkluzivno društvo za sve
.

Ministar Čamber je u svom izlaganju na
svečanom skupu, u kratkom prikazu široj 
javnosti, predočio sve mjere i aktivnosti koje je poduzelo i koje će u
svom budućem radu poduzeti  Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike kada je u pitanju ostvarivanje jednakih  prava i mogućnosti osobama sa invaliditetom,
kao ravnopravnim članovima drušvene zajednice.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom
se u zemlji obilježava se uz brojne aktivnosti promoviranja i davanja podrške
osobama sa invaliditetom u ostvarivanju njihovih prava i dostojanstva. Prema
podacima Svjetske banke pretpostavlja se da približno deset posto stanovništva
živi sa određenim oblikom invaliditeta, a koji se u svom svakodnevnom životu
susreću sa brojnim barijerama koje je potrebno ukloniti. Nažalost  najteže su one predrasude u ljudskim glavama.
Potrebno je ukloniti sve prepreke do stvaranja inkluzivnog društva za sve,
poručio je ministar Čamber.

 Obilježen 3.prosinac Međunarodni dan osoba sa invaiditetom

0 Komentari