Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Goražde: Održan modul za izradu akcionih planova u ostvarivanju ciljeva strategije u oblasti invalidnosti

  • On 18 Septembra, 2013

 

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike u suradnji sa Savezom slijepih osoba
Federacije BiH nastavilo je prezentaciju aktivnosti za izradu akcionih planova
za ostvarivanje ciljeva strategije u oblasti invalidnosti Federacije BiH, u
Goraždu. Ovo je nastavak realizacije programa podrške i implementacije
strategije za izjednačavanje prava osoba sa invaliditetom, kroz izradu akcionih
planova u Bosansko-podrinjskoj županiji/kantonu. 

Svrha  Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom
koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 
jeste da promovira, štiti i osigura puno i ravnopravno uživanje svih
ljudskih prava i osnovnih sloboda od strane svih osoba sa invaliditetom,
te  da promovira poštovanje njihovog
urođenog dostojanstva.Federalno ministarstvo rada i socijalne politike kroz
izradu akcionih planova za ostvarivanje ciljeva strategije u oblasti
invalidnosti FBiH, nastoji ispoštovati  svoje obaveze, pomoći osobama sa invaliditetom
u stvaranju normalnih uvjeta života, uklanjanju svih barijera i diskriminacije,
naglasio je pomoćnik ministra u federalnom ministarstvu rada i socijalne
politike, gosp. Dobrica Jonjić.

U izradi akcionih
planova za ostvarenje ciljeva strategije u oblasti invalidnosti trebaju
učestvovati sve razine vlasti kako bi se zajedničkim snagama došlo do što
kvalitetnijeg rješenja, zaključeno je na skupu.

Goražde: Održan modul za izradu akcionih planova u ostvarivanju ciljeva strategije u oblasti invalidnosti

0 Komentari