Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Misija MMF-a u posjeti Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

  • On 10 Septembra, 2013

Federalni  ministar rada i socijalne
politike Vjekoslav Čamber primio je danas u posjetu izaslanstvo Misije
Međunarodnog monetarnog fonda na čelu s Šefom misije, gosp. Van Roodenom.
Razgovaralo se na temu reforme u oblasti civilnih naknada za civilne žrtve rata
i planiranim aktivnostima do kraja 2013-te godine. Također se razgovaralo o
zakonskoj inicijativi za ponovnim uspostavljanjem naknada za civilne invalide
sa stupnjem invalidnosti 60%-80%, Zakonu o radu, kao i problemima vezanim sa
Zakonom o povoljnijem umirovljenju. Sastanku su prisustvovali i pomoćnici
ministra iz oblasti kojih se ove teme dotiču, te je Misiji MMF-a zorno
predočena trenutna slika stanja i planirane aktivnosti u dogledno vrijeme.

Misija MMF-a u posjeti Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

0 Komentari