Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Jedinica za internu reviziju

 • On 17 Maja, 2013

Benjamin Mešak, načenik Jedinice za internu reviziju

e-mail: benjamin.mesak@fmrsp.gov.ba 

Tel: 033 255 440 Fax:033 255 462

 

U Jedinici za internu reviziju obavljaju se sljedeći poslovi:

 • Planiranje internih revizija i pokretanje konkretnih
  internih revizija;

 • Testiranje, ispitivanje i ocjena podataka i informacija;

 • Nadgledanje funkcionisanja i djelotvornosti internih
  kontrola;

 • Provođenje revizija svih programa, aktivnosti, procesa i
  organizacije, uključujući i organizacije drugog nivoa potrošnje koje nisu
  ispunile kriterije za uspostavljanje jedinice za internu reviziju iz člana 9.
  Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine
  ili u slučaju da su ispunile kriterije a nisu uspostavile jedinicu za internu
  reviziju;

 • Nadziranje i koordinacija aktivnosti jedinica za internu
  reviziju korisnika javnih sredstava drugog nivoa potrošnje;

 • Izvještavanje o rezultatima koje uključuje pružanje
  uvjerenja i davanje preporuka ministru o funkcionisanju internih i upravljačkih
  kontrola;

 • Praćenje provođenja preporuka;

 • Učestvovanje u izradi prijedloga budžeta
  Ministarstva;

 • Učestvovanje u izradi programa rada  i strateških planova Ministarstva;

 • Procjena značajnih izloženosti faktorima rizika i
  savjetovanje ministra o smanjenju faktora rizika;

 • Procjena i ocjena ekonomičnosti, dostatnosti i
  efikasnosti poslova sistema internih kontrola i računovodstvenog sistema i
  davanje preporuka ministru da poboljša sistemske kontrole;

 • Ispitivanje osiguranja i kompletnosti računovodstvene
  dokumentacije;

 • Provjera i utvrđivanje vjerodostojnosti, svrsishodnosti i
  zakonitosti finansijskih transakcija;

 • Procjena i ocjena usklađenosti poslova za zakonima,
  podzakonskim aktima i internim aktima;

 • Praćenje i provođenje mjera koje preduzme rukovodilac
  organizacione jedinice u kojoj se vrši revizija i ministar;

 • Iniciranje angažmana eksternih eksperata;

 • Izrada godišnjih izvještaja rada interne revizije;

 • Saradnja sa Centralnom harmonizacijskom jedinicom;

 • Saradnja sa Uredom za reviziju institucija u Federacije
  BiH;

 • Saradnja sa organizacijama drugog nivoa potrošnje;

 • Davanje prijedloga budžeta Ministarstva iz nadležnosti Jedinice;

 • Izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti
  Jedinice
  u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koji
  regulišu oblast interne revizije u Federaciji Bos
  ne i Hercegovine.

 

Jedinica za internu reviziju

0 Komentari