Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Stručnjaci o prednacrtu Zakona o osnovama socijalne zaštite

  • On 25 Januara, 2013

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike
u saradnji sa UNICEF-om i uz podršku Europske unije organizira dvodnevnu
radionicu o Prednacrtu Zakona o osnovama socijalne zaštite uz učešće aktera
koji će zakon implementirati na terenu. Predstavnici svih deset županija i
centara za socijalni rad će imati priliku da svojim iskustvima, primjedbama i
sugestijama unaprijede temeljni zakon koji regulira oblast socijalne zaštite u
Federaciji BiH. Uz očekivanih 120 učesnika, radionica se održava  već dva dana, 24. i 25. januara/siječnja 2013.
godine u Sarajevu, u Hotelu „Hollywood“.

Press
konferencija je planirana na kraju radionice, danas u 14,00 uz učešće ministra
rada i socijalne politike F BiH, Vjekoslava Čambera i predstavnice UNICEF-a u
BiH, Florence Bauer.

Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike je u proteklog godini započelo sa reformom zakonskog okvira koji
regulira prava i obaveze korisnika socijalne zaštite u Federaciji BiH.  Tokom protekle godine Radna grupa
Ministarstva je izradila prijedloge izmjena i dopuna ovog zakona uvažavajući
trenutne potrebe, kao i trenutne EU propise i povelje iz oblasti socijalne
zaštite, imajući u vidu dugoročni cilj približavanja europskim standardima.

Radionica je dio višegodišnjeg programa
Jačanja sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH koji je višegodišnji,
multidisciplinarni program podrške pretpristupnom procesu Bosne i Hercegovine u
oblastima sveukupne društvene zaštite, socijalne inkluzije i prava djeteta.
Ciljne grupe programa su donosioci politika i stručni radnici koji provode
reformu sistema socijalne zaštite, kao i ranjive kategorije djece i porodica. Europska unija financira ovaj projekat od
2008. godine iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 4,1 milijuna
EUR, sa ciljem da pomogne u izgradnji sistema koji će osigurati adekvatnu
politiku socijalne zaštite te socijalnu zaštitu i inkluziju djece i njihovih obitelji.

Molimo Vas da
popratite ovaj događaj.

Stručnjaci o prednacrtu Zakona o osnovama socijalne zaštite

0 Komentari