Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 13. izvanrednoj sjednici, održanoj 04.12.2012. godine, donijela je Zaključke

  • On 14 Januara, 2013

Na osnovu člana 19.
stav 4.  Zakona o Vladi Federacije Bosne
i Hercegovine Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 13. izvanrednoj
sjednici, održanoj 04.12.2012. godine, donijela je Zaključke kojima se zadužuje
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a oni glase:

1.      Zadužuje
se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da u suradnji sa resornim županijskim
ministarstvima i organizacijama osoba s invaliditetom, poduzme sve neophodne
mjere u procesu mjenjenja zastarijelog institucionalog sustava socijalne
zaštite, na način da se razvijaju izvaninstitucionalne usluge u lokalnim
zajednicama u Federaciji Bosne i Hercegovine, Stanovanje u lokalnoj zajednici
uz podršku, hraniteljstvo za djecu, što je u skladu sa principima UN Konvencije
o pravima osoba s invaliditetom, Politikom u oblasti invalidnosti u Bosni i
Hercegovini i Strategijom za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa
invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2011-2015.

2.     Zadužuje
se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, da u cilju što
kvalitetnijeg i bržeg procesa transformacije institucionalnog načina
zbrinjavanja i potpore ubrzanom razvoju održivih servisa podrške u lokalnim zajednicama,
uputi obavijest postojećim ustanovama socijalne zaštite da izvrše obustave
daljeg investiranja i korištenja financijskih sredstava, u svrhu proširenja
kapaciteta ustanova zatvorenog tipa, neovisno o tome radi li se  o donacijama, sredstvima od bilo koje razine  vlasti, projektima ili sredstvima ostvarenim
na osnovu pruženih usluga. Navedena sredstva mogu se koristiti radi poboljšanja
rada  i pružanja  kvalitetnih usluga u ustanovama socijalne
zaštite,  shodno  standardima koji se odnose na rad i pružanje
usluga u ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH, kao i u svrhu programa
transformacije od institucionalnog zbrinjavanja do podrške u lokalnoj
zajednici, u cilju razvoja programa „Stanovanje u lokalnoj zajednici uz
podršku“.

3.      Zadužuje
se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da u cilju smanjenja broja
osoba s invaliditetom koje se smještaju u ustanove socijalne zaštite zatvorenog
tipa, uputi obavještenje nadležnim županijskim ministarstvima rada i socijalne
politike da pruže neophodnu podršku razvoju službi za  stanovanje u lokalnoj zajednici, te shodno
tome sugerira CSR i službama socijalne zaštite da prilikom zbrinjavanja
korisnika prvenstveno preispitaju sve druge alternativne mogućnosti brige o
korisniku u lokalnoj zajednici i da se što manje oslanjanjaju na
institucionalnu brigu.

4.      Zadužuje
se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da izradi Strategiju
transformacije ustanova zatvorenog tipa i Plan razvoja Službi „Stanovanje u
lokalnoj zajednici uz podršku“.

5.      Zadužuju
se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da izradi i uputi svim
ustanovama i pružaocima usluge „Stanovanja u lokalnoj zajednici uz podršku“
smjernice vezano za kvalitetan razvoj ovog servisa podrške prema europskim iskustvima,
do stupanja na snagu Pravilnika o standardima za rad i pružanje
usluga u ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine.

6.      Ovi
zaključci stupaju na snagu danom donošenja.

 

Na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 13. izvanrednoj sjednici, održanoj 04.12.2012. godine, donijela je Zaključke

0 Komentari