Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Sastanak federalnog ministra rada i socijalne politike Vjekoslava Čambera sa predstavnicima Koalicije organizacija Osoba s invaliditetom

  • On 18 Decembra, 2012

Federalni
ministar rada i socijalne politike Vjeloslav Čamber je održao radno konsultativni
sastanak s predstavnicima  Koalicije
organizacija Osoba sa invaliditetom. Ispred Koalicije sastanku su nazočili: Udruga
građana,roditelja djece i osoba sa posebnim potrebama „KUĆA NADE“-Odžak
(koalicija Posavina); Udruga roditelja djece s posebnim potrebama „NADA“-Tomislavgrad
(koalicija Središnja Hercegovina); Udruga paraplegičara i oboljelih od dječje
paralize HBŽ-Livno (koalicija Livno); Udruženje radosti druženja roditelja
djece i mladih sa posebnim potrebama USK-Bihać (koalicija Krajina); Udruženje
roditelja,građana i prijatelja za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama
„Leptir“-Bugojno (koalicija Središnja Bosna).

U svojim
izlaganjima predstavnici koalicija upoznali su ministra Čambera sa dosadašnjim
aktivnostima koje su poduzete na područjima gdje koalicije djeluju kao i sa
budućim planovima. Posebno je naglašeno da su prioriteti stavljeni na 3 oblasti
i to: podizanje svijesti,servisi podrške i pristupačnost. Na temu podizanja
svijesti sprovedene su akcije u općini Odžak i općini Orašje. U Odžaku je dana
03.10.2012.godine održana akcija „ Budi jedan dan JA“ a u Orašju je održana
akcija „ Vidi kako je meni“.

Na području USK
formirana je „ Koalicija za strategiju izjednačavanje prava i mogućnosti OSI
USK“. Cilj Koalicije je izrada i provođenje primjene Akcionog plana u oblasti
invalidnosti USK „Život bez barijera“. U okviru kampanje „Djelujmo zajedno VI“
dana 14 i 15.2012 godine u Sanskom Mostu je održana Međunarodna Konferencija o
statusu i pravima OSI u organizaciji Koalicije za Strategiju i izjadnačavanje
mogućnosti i prava OSI USK-a uz financijsku podršku Federalnog ministarstva
rada i socijalne politike.

Predstavnik
koalicije Središnja Bosna prezentirao je „Nacrt lokanog plana akcija u oblasti
invalidnosti u SBK/KSB za period 2012-2015 godina“. Pored već nabrojanih zajedničkih
prioriteta u ovom planu prioritet je stavljen i na obrzaovanje gdje treba
omogućiti sveobuhvatno,adekvatno i pristupačno uključenje djece sa posebnim
potrebama u školski sustav.

Na području
koalicije Livno djeluje pet  udruženja
osoba s invaliditetom. U sklopu svog djelovanja proveli su istraživanje koje im
je pomoglo da dobiju više informacija o osobama s invaliditetom i na osnovu tih
informacija planirat će svoje buduće aktivnosti.

Predstavnici
svih koalicija posebno su naglasili važnost  pomoći koju im u njihovom radu pruža ministar
Čamber sa svojim suradnicima.

Ministar Čamber
se zahvalio na prezentaciji dosadašnjeg rada koalicija i najavio plan
aktivnosti za naredni period. U sklopu tog plana prioritet će biti stavljen na
javne ustanove (zgrade,škole…) gdje će se ukazati na segregaciju djece s
invaliditetom bilo da se radi o obrazovanju ili nepristupačnosti određenim objketima.
Također će se održati  prezentacija
postojećeg stanja i planova ,onog što se uradilo i što se još treba uraditi posebno
na području obrazovanja i zapošljavanja. Isto tako ministar Čamber je najavio
potpisivanje Ugovora za izradu brošura na kojima će biti prikazana 4 cilja:
uklanjanje barijera.obrazovanje,inkluzija,zapošljavanje.

 

Sastanak federalnog ministra rada i socijalne politike Vjekoslava Čambera sa predstavnicima Koalicije organizacija Osoba s invaliditetom

0 Komentari