Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Obavijest

  • On 18 Decembra, 2012

Ustavni
sud Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj dana 10.10.2012.
godine, utvrdio je Mišljenje po pitanju primjene presude Ustavnog suda
Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-40/10 od 05.04.2011. godine, kojom je Uredba
o stjecanju prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima pripadnika
bivše vojske Federacije Bosne i Hercegovine i državnih službenika i
namještenika bivšeg Federalnog ministarstva obrane („Službene novine Federacije
BiH“, br. 75/06, 58/07, 73/07, 89/07 i 31/08), proglašena neustavnom, da se na neokončane
zahtjeve za priznavanje prava na mirovinu kod Federalnog zavoda za mirovinsko i
invalidsko osiguranje, poslije objavljivanja presude Ustavnog suda Federacije u
„Službenim novinama Federacije BiH“, predmetna Uredba ne može primjenjivati,
bez obzira kada je podnesen zahtjev, jer više ne postoji materijalni propis
temeljem koga bi se moglo odlučivati o zahtjevu.

Obavijest

0 Komentari