Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

SARAJEVO; Održana tiskovna konferencija u organizaciji federalnog ministarstva rada i socijalne politike

  • On 11 Septembra, 2012

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike je održalo tiskovnu konferenciju za
medije na temu „Aktualnosti rada federalnog ministarstva rada i socijalne
politike s posebnim naglaskom na oblasti rada i zapošljavanja, te buduće
planirane aktivnosti u sljedećem razdoblju“, u Sarajevu.

Nazočnima se na
tiskovnoj konferenciji obratio Vjekoslav Čamber, federalni ministar rada i
socijalne politike, Amrudin Nurak, direktor PIU SESER-a, jedinice za
implementaciju projekta socio-ekonomske podrške, obuke i zapošljavanja koja
djeluje pri federalnom ministarstvu i Omer Korjenić, predstavnik federalnog
Zavoda za zapošljavanje. Na tiskovnoj konferenciji javnosti je također predočen
projekat Podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju ( SSNESP). Implementacijom
projekta Podrške, Vlada FBiH opredjelila se da provodi reforme na tri fronta a
to su da  se poboljšaju i uvedu mehanizmi
usmjeravanju resursa ka siromašnima, da se ojača administracija programa i
sistemi registracije korisnika i da se olakša zapošljavanje kategorija
pogođenih reformom, ali i svih ostalih ugroženih kategorija.

SARAJEVO; Održana tiskovna konferencija u organizaciji federalnog ministarstva rada i socijalne politike

0 Komentari