Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

SARAJEVO; Održana tiskovna konferencija u organizaciji federalnog ministarstva rada i socijalne politike

  • On 11 Septembra, 2012

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je
održalo tiskovnu konferenciju za medije na temu „Aktualnosti rada federalnog
ministarstva rada i socijalne politike s posebnim naglaskom na oblasti rada i
zapošljavanja, te buduće planirane aktivnosti u sljedećem razdoblju“, u
Sarajevu.

Nazočnima se na tiskovnoj konferenciji obratio Vjekoslav
Čamber, federalni ministar rada i socijalne politike, Amrudin Nurak, direktor
PIU SESER-a, jedinice za implementaciju projekta socio-ekonomske podrške, obuke
i zapošljavanja koja djeluje pri federalnom ministarstvu i Omer Korjenić,
predstavnik federalnog Zavoda za zapošljavanje. Na tiskovnoj konferenciji
javnosti je također predočen projekat Podrške mrežama socijalne sigurnosti i
zapošljavanju ( SSNESP). Implementacijom projekta Podrške, Vlada FBiH
opredjelila se da provodi reforme na tri fronta a to su da  se poboljšaju i uvedu mehanizmi usmjeravanju
resursa ka siromašnima, da se ojača administracija programa i sistemi
registracije korisnika i da se olakša zapošljavanje kategorija pogođenih
reformom, ali i svih ostalih ugroženih kategorija.

SARAJEVO; Održana tiskovna konferencija u organizaciji federalnog ministarstva rada i socijalne politike

0 Komentari