Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Federalni program za organizacije osoba sa invaliditetom u lokalnim zajednicama AKCIONI PLANOVI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA STRATEGIJE U OBLASTI INVALIDNOSTI FBiH

 • On 29 Maja, 2012

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike počelo je
implementaciju programa „Akcioni planovi
za ostvarivanje ciljeva strategije u oblasti invalidnosti FBiH“
. Prvi
trening modul će se održati u periodu od 31.05. do 01.06. 2012. godine u Odžaku.

Program „Akcioni planovi
za ostvarivanje ciljeva strategije u oblasti invalidnosti FBiH“
je okvir za nastavak sistemskih rješenja u oblasti invalidnosti u
Federaciji Bosne i Hercegovine kroz usvajanje Strategije za izjednačavanje
mogućnosti za osobe sa invaliditetom FBiH, a kojeg zajednički realiziraju Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike i organizacije osoba sa invaliditetom koje djeluju na području FBiH.

Program se sastoji iz 4 oblasti:

1.      Trening
program
, (5 pet regija obuhvaćenih Trening programom su: Posavina, Srednja
Bosna, Krajina, Livno i  Hercegovina).

2.     Formiranje i rad koalicija organizacija osoba
sa invaliditetom,

3.     izrada NACRTA i Implementacija DIJELA
PRIORITETA akcionih planova u OBLASTI INVALIDITETA U lokalnim zajednicama,

4.     Promocija akcionih planova.

Teme treninga su:

 • ·        Modul I- „Ljudska prava i sredstva
  za postizanje jednakih mogućnosti„
 • ·        Modul II– „Planiranje usmjereno na
  osobu“
 • ·        Modul III– „Popis potreba osoba sa
  invaliditetom i postojećih resursa zajednice“
 • ·        Modul IV– „Uključivanje oblasti
  invalidnosti u lokalne politike“
 • ·        Modul V– „Izrada nacrta lokalnih
  planova akcije u oblasti invalidnosti“

 

Pored učešća na trening programu, Organizacije osoba s invaliditetom u
ovom Programu imaju  3 zadatka:

 • Prvi zadatak -između
  modula II i III: Formiranje koalicije
  organizacija osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici.

 •  Drugi zadatak – između
  modula III i IV:  Inicirati izradu liste potreba i dostupnih
  resursa
  .

 • Zadatak na kraju treninga: Definisati
  nacrt akcionog plana
  svoje koalicije, odnosno svoje lokalne
  zajednice/kantona/županije.

Pored trening modula oformiće se koalicije organizacija osoba sa invalidtetom
koje će u sklopu svojih zadataka definisati potrebe, resurse i prioritete osoba sa
invaliditetom i lokalnih zajednica u kojima ove koalicaje djeluju
.

Koalicije će izraditi nacrt akcionih planova u oblasti
invaliditeta i isti predložiti lokalnim donosiocima odluka, odnosno skupštinama
na usvajanje. Implementacija akcionih planova podrazumjeva sve aktivnosti vezane
za uticaj na lokalne donosioce odluka (predstavnike vlasti) i usvajanje plana
akcije na lokalnim skupštinama kao i jednim djelom realizacije definisanih
potreba i prioriteta osoba sa invaliditetom u tom kantonu/županiji.

Završni dio projekta je promocijA akcionih planova. U ovom dijelu
će se uraditi medijska kampanja u cilju informisanja opće javnosti o održanim
treninzima i izradi Akcionih planova u lokalnim zajednicama.

 

Federalni program za organizacije osoba sa invaliditetom u lokalnim zajednicama AKCIONI PLANOVI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA STRATEGIJE U OBLASTI INVALIDNOSTI FBiH

0 Komentari