Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Osobe s invaliditetom uključiti u društvenu zajednicu

  • Datum: 28 Maja, 2012

 

Federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber susreo se
danas s regionalnim predstavnikom Ureda visokog predstavnika Ujedinjenih naroda
za ljudska prava za Europu Janom Jarabom, te s njim razgovarao o položaju osoba
s invaliditetom, te odnosu institucija prema njima i mogućnostima uključivanja
tih osoba u društvenu zajednicu, tj. za deinstitucionalizaciju.

Ministar Čamber je naglasio potrebu mijenjanja okruženja u kojem se nalaze
osobe s invaliditeom, misleći prije svega na ustanove u kojima su te osobe
smještene. Glavni cilj tih promjena treba biti deinstitucionalizacija tih osoba
i njihovo uključivanje u društvenu zajednicu. Istaknuo je kako standardizacija
socijalne zaštite do sada nije riješena, te da će minimalni standardi biti
gotovi vrlo brzo.

Iznoseći usporedbe o poštivanju prava osoba s invaliditetom u entitetima,
ministar je naglasio kako se ta prava bolje poštuju u Federaciji nego u
Republici Srpskoj, o čemu svjedoče i novčana davanja za tu kategoriju koja u
FBiH iznose 400 KM, a u RS 20 konvertibilnih maraka.

Federalni ministar je ukazao i na činjenicu da je Vlada FBiH dala potporu
osnivanju Agencije za transformaciju, sa zadatkom praćenja tansformacije osoba
s invaliditetom u društvenu zajednicu, kao i Centra za prekvalifikaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom.

 

Jan Jarab je istaknuo kako je njegova posjeta u duhu podrške reformama koje
Vlada FBiH i Federalno ministrstvo rada i socijalne politike provode u
Federaciji BiH u cilju poboljšanja položaja osoba s invaliditetom. Također je
izrazio želju da se upozna s konkretnim problemima s kojima se Ministarstvo,
Vlada i nevladine organizacije susreću u provedbi reformi. Iskazao je i svoju
želju da Ured za ljudska prava UN-a otvori svoj ured i u BiH.

Nakon ovog susreta, održanog u Federalnom ministarstvu rada i socijalne
politike, razgovori su, uz nazočnost savjetnika premijera FBiH Ivice Mladine,
nastavljeni u sjedištu Federalne vlade. I ovom prigodom istaknuta je nužnost i
spremnost da osobama s invaliditetom bude omogućeno da rade i ostvaruju osobna
primanja, da budu uključeni u zajednicu, umjesto da se njihov problem rješava
smiještanjem u institucije.

Ministar Čamber i njegov gost danas su posjetili i Zavod za zaštitu djece i
omladine u Pazariću.

 

Osobe s invaliditetom uključiti u društvenu zajednicu

0 Komentari