Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OSTVARENE MIROVINE ZA VELJAČU 2012. GODINE

  • On 12 Marta, 2012

Isplatni
koeficijent:

Isplatni koeficijent – 1,73
– za umirovljenike kojima su mirovine
isplaćene iz sredstava doprinosa.

Isplatni koeficijent – 1,485
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Struktura
mirovina:

VRSTA
MIROVINE

BROJ
ISPLAĆENIH MIROVINA

UTROŠENA
SREDSTVA ZA
RED. MIROVINE

OSTVARENA
PROSJEČNA
MIROVINA

STAROSNA

174.884

69.489.341,21

397,35

INVALIDSKA

82.051

25.756.119,74

313,90

OBITELJSKA

118.619

37.158.299,89

313,26

UKUPNO:

375.554

132.403.760,84

352,56

Iznosi
ostvarenih minimalnih, zajamčenih i maximalnih mirovina:

Minimalna mirovina – 310,73
KM
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava
doprinosa.

266,72 KM* – za umirovljenike
kojima su mirovine isplaćene iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

(*Na
temelju Odluke Vlade FBiH, ovoj skupini umirovljenika isplaćena je odgovarajuća
razlika, tako da je minimalna mirovina isplaćena u iznosu 310,73 KM)

Zajamčena mirovina – 414,30
KM
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava
doprinosa.

355,63
KM
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava
Proračuna Federacije BiH.

Maximalna mirovina – 2.071,50
KM
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava
doprinosa.

1.778,14
KM
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava
Proračuna Federacije BiH.

 

PREGLED BROJA KORISNIKA MIROVINA PO
RASPONIMA MIROVINA

ČIJE SU MIROVINE
ISPLAĆENE

PO KOEFICIJENTU 1,73

Red.
broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika
mirovina

% učešća u ukupnom broju
umirovljenika

1.

Do 50 KM

19.483

5,50%

2.

Od 50 KM -100 KM

9.997

2,82%

3.

Od 100 KM – MINIMALNE MIROVINE

15.966

4,51%

4.

MINIMALNA
MIROVINA 310,73 KM

174.386

49,29%

5.

Od minimalne do zajamčene

47.278

13,36%

6.

ZAJAMČENA
MIROVINA 414,30 KM

21.823

6,16%

7.

Od zajamčene do 500 KM

27.063

7,65%

8.

Od 500 KM – 600 KM

17.543

4,95%

9.

Od 600 KM – 700 KM

8.052

2,27%

10.

Od 700 KM – 800 KM

4.486

1,26%

11.

Od 800 KM – 1.000 KM

4.354

1,23%

2.

Od 1.000 KM  do
maximalne

3.159

0,89%

13.

MAXIMALNA
MIROVINA 2.071,50 KM

146

0,04%

14.

UKUPNO:

353.736

100,00%

PREGLED BROJA KORISNIKA POVOLJNIJIH
MIROVINA

PO RASPONIMA MIROVINA
ČIJE SU MIROVINE

ISPLAĆENE PO
KOEFICIJENTU 1,485

Red.
broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika
mirovina

% učešća u ukupnom broju
umirovljenika

1.

Do 50 KM

56

0,25%

2.

Od 50 KM -100 KM

133

0,60%

3.

Od 100 KM do MINIMALNE MIROVINE

581

2,66%

4.

MINIMALNA
MIROVINA 266,72 KM
*

9.820

45,00%

5.

Od minimalne do zajamčene

1.961

8,98%

6.

ZAJAMČENA
MIROVINA 355,63 KM

4

7.

Od zajamčene do  500
KM

2.509

11,49%

8.

Od 500 KM – 600 KM

1.810

8,29%

9.

Od 600 KM – 700 KM

1.470

6,73%

10.

Od 700 KM – 800 KM

1.001

4,58%

11.

Od 800 KM – 1.000 KM

1.552

7,11%

2.

Od 1.000 KM do maksimalne

859

3,93%

13.

MAXIMALNA
MIROVINA 1.778,14 KM

62

0,28%

14.

UKUPNO:

21.818

100,00%

*Na temelju Odluke Vlade FBiH, ovoj
skupini umirovljenika isplaćena je odgovarajuća razlika, tako da je minimalna
mirovina isplaćena u iznosu 310,73 KM.

Izvor podataka: Federalni zavod MIO

Sarajevo, 12.03.2011. godine

                                                                                                                       
POMOĆNICA MINISTRA

  Zehra
Novo-Omanović

 

 

OSTVARENE MIROVINE ZA VELJAČU 2012. GODINE

0 Komentari