Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Dogovor o potpisivanju Memoranduma o suradnji

  • On 8 Marta, 2012

 

U sklopu
aktivnosti koje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike provodi na
planu poboljšanja statusa osoba s invaliditetom, u dvodnevnom posjetu
Ministarstvu i zavodima za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica boravile su
gospođa Judith Klein i gospođa Borka Teodorović iz Inkluzije u Zagrebu. Judith
Klein je ravnateljica Mental Health Initiative koja, kao dio Public Health
Program-a, djeluje u 13 zemalja Srednje i Istočne Europe. U okviru prvog dana
posjeta održan je radni sastanak s predstavnicima Ministarstva i Saveza SUMERO
na kojem su gošće upoznate s planovima Federalnog ministarstva rada i socijalne
politike koji se odnose na proces deinstitucionalizacije s posebnim naglaskom
na razvijanje servisa podrške u lokalnoj zajednici. Ovaj proces zahtijeva
posebna ulaganja u pogledu dodatne obuke djelatnika uposlenih u zavodima i
novih kojima će ovaj program omogućiti uposlenje, te opremanja i podizanja
novih stambenih zajednica u lokalnoj zajednici. Gošće iz inozemstva su s
predstavnicima Ministarstva obišle zavode Pazarić, Drin i Bakovići, u kojima su
smještene osobe s intelektualnim i psihičkim teškoćama, te se na terenu
upoznale sa situacijom u ovim ustanovama.

Tijekom posjete
dogovoreno je potpisivanje Memoranduma o suradnji između organizacije Mental
Health Initiative i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Ovim
Memorandumom će se inozemni partneri obvezati da u sklopu procesa
deinstitucionalizacije osiguraju sredstva za obuku djelatnika koji će raditi u
programu Stanovanje uz podršku, razvijanog u okviru procesa transformacije
institucija, kao i sredstva za tehničku potporu u opremanju stambenih
zajednica. S druge strane, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
obvezuje se da će, u skladu s potpisanim Memorandumom, provoditi ovaj program
uz podršku Saveza SUMERO i samih zavoda koji će biti neizostavan dio ovoga
projekta.

Ovaj projekt će
doprinijeti poštivanju ljudskih prava zagarantiranih UN Konvencijom o pravima
osoba s invaliditetom, s posebnim naglaskom na članak 19. Pravo na život u
lokalnoj zajednici, zapošljavanje novih kadrova i transformaciju zastarjelog,
getoizirajućeg načina zbrinjavanja ove populacije.

Pripreme na
izradi ovog Memoranduma su već počele, a samo svečano potpisivanje planirano je
u skorije vrijeme.

 Dogovor o potpisivanju Memoranduma o suradnji

0 Komentari