Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Prezentacija Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u FBiH, 2011 – 2015.“

  • On 7 Decembra, 2011

 

U utorak 07.12.2011. u
zgradi Parlementa Federacije BiH, u Sarajevu, održana je prezentacija „Strategije
za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u FBiH, 2011 – 2015.
godina“.

Prezentaciji strategije
nazočili su federalni ministar rada i socijalne politike, Vjekoslav Čamber,
pomoćnik minista, Dobrica Jonjić, Esma Palić stručni savjetnik u sektoru za
zaštitu lica sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, Evira Bešlija  ispred Saveza paraplegičara i oboljelih od
dječije paralize FBiH, Almas Kulović, Savez slijepih FBiH.

Nakon pozdravnih riječi koje
je uputila moderatorica gđa Esma Palić nazočnima se obratio federalni ministar
rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber.

U svom uvodnom izlaganju
ministar je naglasio da Strategija definira ciljeve, mjere, aktivnosti, rokove
i nositelje aktivnosti u 12 oblasti koje su od interesa za osobe sa
invaliditetom, a to su: socijalna zaštita, pristupačan život u zajednici i
stanovanje, zdravstvena zaštita, odgoj i obrazovanje, sport i rekreacija,
profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje, obitelj, informacije,
komunikacije, podizanje svijesti, sudjelovanje u javnom, kulturnom i političkom
životu, istraživanje i razvoj, organizacije osoba s invaliditetom i međunarodna
suradnja.

Ministar Čamber  je naglasio da Strategija obavezuje sve
sektore unutar Federacije BiH, a ne samo Federalno ministarstvo rada i
socijalne politike kao što je to bilo do sada, te da se svi trebaju aktivnije
uključiti u rješavanje problema osoba s invaliditetom.

Također je istakao da
Strategija znači potpunu promjenu politike prema osobama s invaliditetom. Ove
osobe nisu i ne smiju biti problem u društvu, moraju biti integrirane u društvo
i ostvarivati svoja prava koja im pripadaju. Na kraju je dodao da ova Strategija
predstavlja veliki test za cjelokupno društvo u FBiH.

Predstavnica Saveza
paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, Elvira Bešlija, izrazila je
očekivanja da će Strategija biti implementirana, te da će nadležne institucije
uskladiti zakone i uredbe iz ove oblasti koji u Federaciji BiH već postoje.

Predstavnik Saveza slijepih,
Almas Kulović, je istakao da je status osoba s invaliditetom najlošiji u
Europi, te naglasio da očekuje da ova strategija neće ostati mrtvo slovo na
papiru.

U diskusiju su se uključili
mnogi nazočni, a pitanja su se odnosila na implementaciju Strategije i rokove,
kao i na njenu provedbu od lokalne do državne razine.

 Prezentacija Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u FBiH, 2011 – 2015.“

0 Komentari