Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

„PROVEDITE 24 SATA U ZAVODU“ 03.do 04.11.2011. sa početkom u 12 sati ispred BBI Centra

  • On 28 Oktobra, 2011

 

Savez SUMERO i Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike
u cilju podizanja svijesti javnosti o teškim
uslovima u kojima žive osobe s intelektualnim i psihičkim teškoćama u zavodima za
mentalno-invalidne osobe, organizuje javni događaj „PROVEDITE 24 SATA U ZAVODU“.

Događaj će se održati od 03. do 04.11.2011. sa početkom u 12 sati ispred BBI Centra, na Trgu
djece Sarajeva, a trajat će 24 sata
. Ova
aktivnost je podržana od strane Evropske
Unije, UNDP-a, Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini, Open
Society Mental Health Initiative i Lutrije BiH. 

Na
području BiH još uvijek preovladava tradicionalno zbrinjavanje ovih osoba u
institucijama azilnog tipa, iako ukidanje klasičnih institucija postaje
zahtjevom niza UN konvencija i ulazi u područje
poštovanja ljudskih prava, te predstavlja oblik segregacije i getoizacije koji
u savremenom svijetu nije prihvaćen.

Kako bismo upoznali javnost sa stanjem u institucijama
ovaj događaj će improvizovati prostoriju jedne institucije sa svim elementima: prebukiranost i do 20 kreveta na sprat,
bez osobnosti i dekoracija
.
Uz događaj je planirana i izložba slika
kojom želimo pokazati pozitivne primjere života osoba s intelektualnim
teškoćama u lokalnoj zajednici, kao i izložba slika osoba s intelektualnim
teškoćama s poznatim i uglednim ličnostima našeg društva.

Na ovaj događaj su pozvani, svi oni koji žele svojim
prisustvom dati doprinos podizanju svijesti javnosti o kršenju prava osoba s
intelektualnim i psihičkim teškoćama, na način da provedu koliko mogu, pola
sata ili 24 sata u improvizovanoj prostoriji zavoda.

Na događaj su pozvani: ambasadori, ombudsmani za ljudska
prava BiH, predstavnici vlasti, osobe s intelektualnim teškoćama, javne
ličnosti, predstavnici medija, centri za socijalni rad, predstavnici
institucija/zavoda, predstavnici organizacija civilnog društva, predstavnici
zavoda za zbrinjavanje mentalno-invalidnih osoba, roditelji osoba s
intelektualnim teškoćama, volonteri i građani.

  „PROVEDITE 24 SATA U ZAVODU“ 03.do 04.11.2011. sa početkom u 12 sati ispred BBI Centra

0 Komentari