Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Priopćenje sa seminara

  • Datum: 26 Oktobra, 2011

 

U okviru  što
efikasnije izrade normativa neophodnih za funkcioniranje ustanova koje pružaju
usluge socijalne skrbi, u petak i subotu 21. i 22. 10. 2011. godine u
prostorijama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike održan je seminar
vezan za izradu i implementaciju standarda i normativa socijalne zaštite

Edukaciju su proveli stručni djelatnici
Udruge za promicanje inkluzije iz Zagreba, Slavenka Martinović i Bojana Rozman.
Na edukaciji su sudjelovali direktori zavoda Pazarić, Drin i Bakovići, direktorica
Centra za socijalni rad Sarajevske županije, predstavnici saveza SUMERO i
predstavnici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

 

Na ovoj
edukaciji je između ostalog bilo riječi 
o sustavu socijalne skrbi u BiH i  kvaliteti socijalnih usluga. Stručni
djelatnici Udruge za promicanje inkluzije iz Zagreba upoznali su sudionike
edukacije o implementaciji standarda i normativa socijalne zaštite na primjeru
kako je urađeno u Republici Hrvatskoj. Implementacija ovakvih programa u Bosni
i Hercegovini zahtijeva nove normative i standarde kvalitete koje bi trebalo
sprovoditi pod vodstvom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike kao
nositelja cjelokupnog procesa.

Sudionici su
naglasili da se pri tome trebaju angažirati i vanjski konzultanti kao i lokalni
stručnjaci (praktičari i akademska zajednica) koji će kroz stalan i
konstruktivan dijalog razvijati standarde kvalitete socijalnih usluga, te tako
na najefikasniji način razvijati cjelokupno područje.

Glavni zadatak
takvog projekta bio bi razviti i testirati set standarda kvalitete koji bi
mogli biti primjenjeni na sve vladine, nevladine i nepofitne organizacije čija
je djelatnost pružanje socijalnih usluga građanima Bosne i Hercegovine.

Ti principi
predstavljaju osnovu za dobre socijalne usluge i one su temelj mnogim
međunarodnim konvencijama i sustavima kvalitete koji sekoristi u drugiim
zemljama.

  Priopćenje sa seminara

0 Komentari