Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Priopćenje sa 22.sjednice Vlade F BiH

  • On 21 Oktobra, 2011

SUFINANCIRANJE NAJNIŽIH MIROVINA

Vlada FBiH donijela je Odluku o sufinanciranju najnižih
mirovina ostvarenih pod povoljnim uvjetima, a čiji je iznos za listopad 2011.
godine manji od iznosa najniže mirovine.

Za ove namjene bit će osigurano iz Proračuna FBiH 465.000
konvertibilnih maraka, a isplata razlike bit će izvršena uz redovitu isplatu
mirovina za listopad 2011. godine.

DONIJETI NOVU LEGISLATIVU U
OBLASTI

MIROVINSKOG I INVALIDSKOG
OSIGURANJA

Federalna
vlada usvojila je Informaciju o realizaciji zaključka sa sjednice od 29.4.2011.
godine, te zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da u
daljnjim aktivnostima na izradi Strategije reforme mirovinskog sustava uredi
novi sustav obračuna i povećanja mirovina. To podrazumijeva donošenje nove
legislative u oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja.

 Inače, Vlada je 29.4.2011. godine zaključkom zadužila
Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, Federalno ministarstvo
rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo financija da predlože
socijalno osjetljivi sistem povećanja mirovina, koji će favorizirati najniže u
odnosu na najviše mirovine.

KADROVSKAPITANJA

Za
članove Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje
osoba sa invaliditetom, na period od četiri godine, Vlada FBiH je imenovala
Enisu Hodžić (predsjednica), Džanu Kilić, Aliju Kazića, Ivanu Banović Osmanović
i Anitu Miličević (članovi).

 

Sarajevo,
20.10.2011. godine

 Priopćenje sa 22.sjednice Vlade F BiH

0 Komentari