Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OSTVARENE MIROVINE ZA RUJAN 2011. GODINE

  • On 24 Oktobra, 2011

OSTVARENE  MIROVINE ZA
RUJAN 2011. GODINE

Isplatni
koeficijent:

Isplatni koeficijent – 1,73 – za
umirovljenike kojima su mirovine                                      

                                         
isplaćene iz sredstava doprinosa

Isplatni koeficijent – 1,485
za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene

                                            iz
sredstava Proračuna Federacije BiH

 

Struktura
mirovina:

VRSTA

MIROVINE

BROJ

ISPLAĆENIH MIROVINA

UTROŠENA

SREDSTVA ZA

 MIROVINE

OSTVARENA

PROSJEČNA

MIROVINA

STAROSNA

173.595

68.847.018,67

396,60

INVALIDSKA

82.251

25.848.512,11

314,26

OBITELJSKA

119.083

37.334.273,52

313,51

UKUPNO:

374.929

132.029.804,30

352,15

Iznosi ostvarenih minimalnih, zajamčenih i maximalnih
mirovina:

 

Minimalna
mirovina – 310,73 KM
– za umirovljenike kojima  su mirovine
isplaćene

                                                      
iz sredstava doprinosa.

                                – 266,72 KM* – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene

                                                      
iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

*Temeljem odluke Vlade F.BiH V broj
966/11 od 22.IX.2011. godine, umirovljenicima koji primaju minimalnu povoljniju
mirovinu isplaćena je razlika sredstava do iznosa minimalne mirovine ostvarene
po Zakonu o MIO i ista je iznosila 310,73 KM.

Zajamčena
mirovina – 414,30 KM
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene

                                                       
iz sredstava doprinosa.

                                 – 355,63 KM – za
umirovljenike kojima su mirovine isplaćene

                                                        iz
sredstava Proračuna Federacije BiH.

Maximalna
mirovina – 2.071,50
KM
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene

                                                          
iz sredstava doprinosa.

                                 – 1.778,14 KM – za
umirovljenike kojima su mirovine isplaćene

                                                          
iz sredstava Proračuna FBiH             

 

PREGLED BROJA KORISNIKA MIROVINA PO RASPONIMA MIROVINA

ČIJE SU MIROVINE ISPLAĆENE

PO KOEFICIJENTU 1,73

                                                                                

Red.

broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika

mirovina

% učešća u ukupnom broju umirovljenika

 1.

DO 50 KM

18.842

5,34%

 2.

OD 50 KM DO 100 KM

10.272

2,91%

 3.

OD 100 KM – MINIMALNE
MIROVINE

15.729

4,46%

 4.

MINIMALNA MIROVINA 310,73 KM

174.087

49,33%

  5.

OD MINIMALNE DO ZAJAMČENE

48.289

13,68%

 6.

ZAJAMČENA MIROVINA 414,30 KM

21.558

6,11%

 7.

OD ZAJAMČENE MIROVINE DO 500 KM

27.120

7,68%

 8.

OD 500 KM DO 600 KM

17.293

4,90%

 9.

OD 600 KM DO 700 KM

7.883

2,24%

10.

OD 700 KM DO 800 KM

4.407

1,25%

11.

OD 800 KM DO 1.000 KM

4.243

1,20%

2.

OD 1.000 KM – MAKSIMALNE
MIROVINE

3.035

0,86%

13.

MAKSIMALNA MIROVINA 2.071,50 KM

146

        

0,04%

14.

UKUPNO:

352.904

100,00%

PREGLED BROJA KORISNIKA POVOLJNIJIH MIROVINA

PO RASPONIMA MIROVINA ČIJE SU MIROVINE 

ISPLAĆENE PO KOEFICIJENTU 1,485

                                                                   

Red.

broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika

mirovina

% učešća u ukupnom broju umirovljenika

 1.

DO 50 KM

58

0,26%

 2.

OD 50 KM DO 100 KM

130

0,69%

 3.

OD 100 KM DO MINIMALNE
MIROVINE

583

2,65%

 4.

MINIMALNA MIROVINA 266,73 KM*

9.861

44,77%

  5.

OD MINIMALNE DO ZAJAMČENE MIROVINE

2.002

9,10%

 6.

ZAJAMČENA MIROVINA 355,63 KM

3

            –

 7.

OD ZAJAMČENE MIROVINE DO 500 KM

2.543

11,54%

 8.

OD 500 KM DO 600 KM

1.850

8,40%

 9.

OD 600 KM DO 700 KM

1.492

6,77%

10.

OD 700 KM DO 800 KM

1.007

4,57%

11.

OD 800 KM DO 1.000 KM

1.568

7,12%

2.

OD 1.000 KM – MAKSIMALNE
MIROVINE

866

3,94%

13.

MAKSIMALNA MIROVINA 1.778,14 KM

62

        

0,28%

14.

UKUPNO:

22.025

100,00%

*Temeljem odluke Vlade F.BiH V broj
966/11 od 22.IX.2011. godine, umirovljenicima koji primaju minimalnu povoljniju
mirovinu isplaćena je razlika sredstava do iznosa minimalne mirovine ostvarene
po Zakonu o MIO i ista je iznosila 310,73 KM.

STRUKTURA MIROVINA PO ISPLATNIM GRUPAMA

 

Isplatna grupa 1.

 

   

                                                                                                                                                                  

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj ukupno

isplaćenih

mirovina

Ukupno

utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

01.01.

Zakon MIO

 

1,73

 

350.694

 

122.298.944,57

 

341,24

01.04.

Razvojačeni 

branitelji

sa ispunjenim

uvjetima na

starosnu mirovinu

po Zakonu o MIO

1,73

1.100

347.159,26

311,47

01.06.

Preuzeti korisnici

vojnih mirovina bivše JNA

1,73

974

446.578,08

458,03

UKUPNO:

ISPLATNA GRUPA 1.

1,73

352.768

123.092.681,91

341,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isplatna grupa 2.

 

                                                                                                                

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj ukupno

isplaćenih

mirovina

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

02.01.

 

Uredba 1

 

1,73

 

 

879

 

988.872,98

1.125,00

 

02.02.

Zakon o službi u

Vojsci F.BiH

 

1,73

 

324

 

284.338,31

 

878,85

02.03.

Zakon o

oružanim

snagama BiH

1,73

1.045

1.029.938,45

991,65

02.04.

Pripadnici

Vojske F.BiH

po Zakonu o MIO

1,73

1.025

356.522,81

345,56

02.05.

Zakon MIO

vojni osiguranici

 (SFRJ)

1,73

485

444.697,01

916,08

UKUPNO:

ISPLATNA GRUPA 2.

 

1,73

3.758

3.104.369,56

827,93

UKUPNO:

ISPLATNE GRUPE   

1. i 2.

1,73

356.526

126.197.051,47

346,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isplatna grupa 3.

 

                                                                                                                                 

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj ukupno

isplaćenih

mirovina

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

03.01.

Uredba 2

1,485

 

4.423

 

2.639.180,54

 

596,57

 

03.02.

Uredba 3

1,485

4.875

3.581.698,11

735,08

03.03.

Zakon o pravima

razvojačenih

branitelja i

članova njihovih

obitelji

1,485

10.044

2.821.080,23

277,89

03.04.

Zakon o pravima

branitelja,  i član.

njihovih obitelji

1,485

2.759

741.492,46

260,54

UKUPNO:

ISPLATNA GRUPA 3

1,485

22.101

9.783.451,34

440,70

 

 

 

 

 

Isplatna grupa 4.

 

 

Broj korisnika

naknade

Utrošena sredstva

Prosječan iznos naknade

04.01.

Tjelesna onesposobljenost

1.950

177.474,18

89,32

PRIKAZ ISPLATA

MIROVINA PO NAČINU FINANCIRANJA

Financiranje iz doprinosa:

                                                                                                                 
/ u KM /

Temelj isplate

Iznos isplaćenih mirovina

Isplatna skupina 01.01.(Zakon o MIO)

umanjena za iznos članka 94. iz
isplatne skupine 01.01.

116.456.976,93

Isplatna skupina 01.04. (Razvojačeni
branitelji sa ispunjenim uvjetima za starosnu mirovinu) umanjena za iznos
članka 94 iz isplatne skupine 01.04.

260.782,65

Tjelesna onesposobljenost

isplatna skupina 04.01.

177.474,18

UKUPNO:

116.895.233,76

Financiranje iz doprinosa po članku 126. Zakona o MIO:

 

                                                                                                               
/ u KM /

Temelj isplate

Iznos isplaćenih mirovina

Uredba 1 

isplatna skupina 02.01.

988.872,98

Zakon o službi u Vojsci F.BiH 

isplatna skupina 02.02.

284.338,31

Zakon o oružanim snagama BiH

isplatna skupina 02.03.

1.029.938,45

Pripadnici Vojske F. BiH po

Zakonu o MIO

isplatna skupina 02.04.

356.522,81

Zakon o MIO vojni osiguranici bivše
SFRJ isplatna skupina 02.05.

444.697,01

50% dio Uredbe 2

isplatna skupina 03.01.

1.319.590,27

50% dio Uredbe 3

isplatna skupina 03.02.

1.812.772,54

UKUPNO:

6.236.732,37

 

 

 

 

 

 

Financiranje iz proračuna:

                                                                                                                 
/u KM /

Temelj isplate

Iznos isplaćenih mirovina

Preuzeti
korisnici (vojne mirovine bivše JNA)

isplatna
skupina 01.06.

446.578,08

50% dio Uredbe 2.

isplatna skupina 03.01.

1.319.590,27

50% dio Uredbe 3.

isplatna skupina 03.02.

1.754.928,36

Zakon o razvojačenim braniteljima

isplatna skupina 03.03.

2.821.080,23

Zakon o pravima branitelja, invalida
i članova obitelji

isplatna skupina 03.04.

741.492,46

Članak 94 Zakona o MIO

(priznati poseban staž)

7.253.285,34

Isplata razlike za 11.070 primatelja

minimalne povoljnije mirovine ispl.
skupina 03. po odluci Vlade F. BiH V. broj: 503/11 od 07. lipnja 2011. godine

463.528,45

UKUPNO:

14.800.483,19

R E K A P I T U L A C I J A

                                                                                                                   
/ u KM /

Financiranje
iz doprinosa

116.895.233,76

Financiranje iz doprinosa po

čl. 126. Zakona o MIO

6.236.732,37

Financiranje iz Proračuna Federacije
BiH

14.800.483,19

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

1.571.252,48

U K U P N O :

139.503.701,80

Izvor
podataka: Federalni zavod za MIO

Sarajevo,
24.10.2011. godine

                                                                                       
POMOĆNICA MINISTRA

                                                        
                                Zehra Novo-Omanović

 

OSTVARENE MIROVINE ZA RUJAN 2011. GODINE

0 Komentari