Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OSTVARENE MIROVINE ZA SRPANJ 2011. GODINE

  • On 16 Augusta, 2011

Isplatni
koeficijent:

Isplatni koeficijent – 1,73 – za
umirovljenike kojima su mirovine                                      

                                         
isplaćene iz sredstava doprinosa.

Isplatni koeficijent – 1,485
za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene

                                            iz
sredstava Proračuna Federacije BiH.

 

Struktura
mirovina:

VRSTA

MIROVINE

BROJ

ISPLAĆENIH MIROVINA

UTROŠENA

SREDSTVA ZA

RED. MIROVINE

OSTVARENA

PROSJEČNA

MIROVINA

STAROSNA

172.591

68.630.571,63

397,65

INVALIDSKA

82.081

25.839.195,59

314,80

OBITELJSKA

118.762

37.277.081,12

313,88

UKUPNO:

373.434

131.746.848,34

352,80

Iznosi ostvarenih minimalnih, zajamčenih i maximalnih
mirovina:

 

Minimalna
mirovina – 310,73 KM
– za umirovljenike kojima  su mirovine
isplaćene

                                                      
iz sredstava doprinosa.

                                – 266,72 KM – za
umirovljenike kojima su mirovine isplaćene

                                                       iz
sredstava Proračuna Federacije BiH.

Zajamčena
mirovina – 414,30 KM
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene

                                                       
iz sredstava doprinosa.

                                 – 355,63 KM – za
umirovljenike kojima su mirovine isplaćene

                                                       
iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Maximalna
mirovina – 2.071,50
KM
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene

                                                          
iz sredstava doprinosa.

                                 – 1.778,14 KM – za
umirovljenike kojima su mirovine isplaćene              *Temeljem odluke Vlade F.BiH
V broj 503/11 od 07.06.2011. godine, umirovljenicima minimalne povoljnije
mirovine   isplaćena je razlika sredstava
do iznosa minimalne mirovine ostvarene po Zakonu o MIO i ista je iznosila 310,73 KM.

PREGLED BROJA KORISNIKA MIROVINA PO RASPONIMA MIROVINA

ČIJE SU MIROVINE ISPLAĆENE

PO KOEFICIJENTU 1,73

                                                                                

Red.

broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika

mirovina

% učešća u ukupnom broju umirovljenika

 1.

Do 50 KM

18.177

5,17%

 2.

Od 50 KM -100
KM

10.078

2,89%

 3.

Od 100 KM – MINIMALNE
MIROVINE

15.463

4,40%

 4.

MINIMALNA MIROVINA 310,73 KM

173.803

49,46%

  5.

OD MINIMALNE DO ZAJAMČENE

48.410

13,78%

 6.

ZAJAMČENA MIROVINA 414,30 KM

21.483

6,11%

 7.

Od 414,30 KM – 500 KM

27.145

7,73%

 8.

Od 500 KM – 600 KM

17.244

4,91%

 9.

Od 600 KM – 700 KM

7.827

2,23%

10.

Od 700 KM – 800 KM

4.380

1,25%

11.

Od 800 KM – 1.000 KM

4.220

1,20%

2.

Od 1.000 KM – 2.071,50 KM

2.999

0,84%

13.

MAXIMALNA MIROVINA 2.071,50 KM

140

        

0,03%

14.

UKUPNO:

351.369

100,00%

PREGLED BROJA KORISNIKA POVOLJNIJIH MIROVINA

PO RASPONIMA MIROVINA ČIJE SU MIROVINE 

ISPLAĆENE PO KOEFICIJENTU 1,485

                                                                   

Red.

broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika

mirovina

% učešća u ukupnom broju umirovljenika

 1.

Do 50 KM

57

0,26%

 2.

Od 50 KM -100
KM

134

0,62%

 3.

Od 100 KM do MINIMALNE
MIROVINE

583

2,64%

 4.

MINIMALNA MIROVINA 266,72 KM

9.871

44,75%

  5.

Od 266,72 do 355,63 KM

2.017

9,14%

 6.

ZAJAMČENA MIROVINA 355,63 KM

2

            –

 7.

Od 355,63 KM – 500 KM

2.544

11,53%

 8.

Od 500 KM – 600 KM

1.854

8,40%

 9.

Od 600 KM – 700 KM

1.492

6,76%

10.

Od 700 KM – 800 KM

1.009

4,57%

11.

Od 800 KM – 1.000 KM

1.572

7,12%

2.

Od 1.000 KM – 1.778,14 KM

867

3,93%

13.

MAXIMALNA MIROVINA 1.778,14 KM

63

        

0,28%

14.

UKUPNO:

22.065

100,00%

STRUKTURA MIROVINA PO ISPLATNIM GRUPAMA

 

Isplatna grupa 1.

 

   

                                                                         
                                                                                         

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj ukupno

isplaćenih

mirovina

Ukupno

utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

01.01.

Zakon MIO

 

1,73

 

349.658

 

122.304.653,35

 

341,82

01.04.

Razvojačeni 

branitelji

sa ispunjenim

uvjetima na

starosnu mirovinu

po Zakonu o MIO

1,73

1.010

314.445,65

311,33

01.06.

Preuzeti korisnici

vojnih mirovina bivše JNA

1,73

981

449.549,02

458,99

UKUPNO:

ISPLATNA GRUPA 1.

1,73

351.649

123.068.648,02

342,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isplatna grupa 2.

 

                                                                                                                

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj ukupno

isplaćenih

mirovina

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

02.01.

 

Uredba 1

 

1,73

 

 

915

 

1.021.584,15

1.118,73

 

02.02.

Zakon o službi u

Vojsci F.BiH

 

1,73

 

325

 

285.425,43

 

879,45

02.03.

Zakon o

oružanim

snagama BiH

1,73

1.040

1.045.505,69

991,75

02.04.

Pripadnici

Vojske F.BiH

po Zakonu o MIO

1,73

1.018

356.623,80

345,49

02.05.

Zakon MIO

vojni osiguranici

 (SFRJ)

1,73

483

441.555,20

916,60

UKUPNO:

ISPLATNA GRUPA 2.

 

1,73

3.781

3.150.694,27

828,97

UKUPNO:

ISPLATNE GRUPE   

1. i 2.

1,73

355.430

126.219.342,29

347,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isplatna grupa 3.

 

                                                                                                                                 

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj ukupno

isplaćenih

mirovina

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

03.01.

Uredba 2

1,485

 

4.436

 

2.644.231,90

 

596,83

 

03.02.

Uredba 3

1,485

4.878

3.585.920,49

735,40

03.03.

Zakon o pravima

razvojačenih

branitelja i

članova njihovih

obitelji

1,485

10.140

2.824.301,93

277,85

03.04.

Zakon o pravima

branitelja,  i član.

njihovih obitelji

1,485

2.713

752.100,47

260,40

UKUPNO:

ISPLATNA GRUPA 3

1,485

22.167

9.806.554,79

440,69

 

 

 

 

 

Isplatna grupa 4.

 

 

Broj korisnika

naknade

Utrošena sredstva

Prosječan iznos naknade

04.01.

Tjelesna onesposobljenost

1.935

181.720,41

89,43

PRIKAZ ISPLATA

MIROVINA PO NAČINU FINANCIRANJA

Financiranje iz doprinosa:

                                                                                                                 
/ u KM /

Temelj isplate

Iznos isplaćenih mirovina

Isplatna skupina 01.01.(Zakon o MIO)

umanjena za iznos članka 94. iz
isplatne skupine 01.01.

116.352.563,93

Isplatna skupina 01.04. (Razvojačeni
branitelji sa ispunjenim uvjetima za starosnu mirovinu) umanjena za iznos
članka 94 iz isplatne skupine 01.04.

236.020,78

Tjelesna onesposobljenost

isplatna skupina 04.01.

181.720,41

Uredba 3. – ispunjeni uvjeti za
mirovinu po općim propisima Zakona o MIO

( knjižno odobrenje)

72.584,43

UKUPNO:

116.842.889,55

Financiranje iz doprinosa po članku 126. Zakona o MIO:

 

                                                       
                                                        /
u KM /

Temelj isplate

Iznos isplaćenih mirovina

Uredba 1 

isplatna skupina 02.01.

1.021.584,15

Zakon o službi u Vojsci F.BiH 

isplatna skupina 02.02.

285.425,43

Zakon o oružanim snagama BiH

isplatna skupina 02.03.

1.045.505,69

Pripadnici Vojske F. BiH po

Zakonu o MIO

isplatna skupina 02.04.

356.623,80

Zakon o MIO vojni osiguranici bivše
SFRJ isplatna skupina 02.05.

441.555,20

50% dio Uredbe 2

isplatna skupina 03.01.

1.321.377,87

50% dio Uredbe 3

isplatna skupina 03.02.

1.631.770,54

UKUPNO:

6.103.842,68

 

Financiranje iz proračuna:

                                                                                                                 
/u KM /

Temelj isplate

Iznos isplaćenih mirovina

Preuzeti
korisnici (vojne mirovine bivše JNA)

isplatna
skupina 01.06.

449.549,02

50% dio Uredbe 2.

isplatna skupina 03.01.

1.322.854,03

50% dio Uredbe 3.

isplatna skupina 03.02.

1.867.407,67

Zakon o razvojačenim braniteljima

isplatna skupina 03.03.

2.824.301,93

Zakon o pravima branitelja, invalida
i članova obitelji

isplatna skupina 03.04.

752.100,47

Članak 94 Zakona o MIO

(priznati poseban staž)

7.186.256,41

Isplata razlike za 11.089 primatelja

minimalne povoljnije mirovine ispl.
skupina 03. po odluci Vlade F. BiH V. broj: 503/11 od 07. lipnja 2011. godine

464.154,59

UKUPNO:

14.866.624,12

R E K A P I T U L A C I J A

                                                                                                 
                  / u KM /

Financiranje
iz doprinosa

116.842.889,55

Financiranje iz doprinosa po

čl. 126. Zakona o MIO

6.103.842,68

Financiranje
iz proračuna F. BiH

14.866.624,12

Doprinosi
za zdravstveno osiguranje

1.569.099,52

U K U P N O

139.382.455,87

Izvor
podataka: Federalni zavod MIO

Sarajevo,
11.08.2011. godine                                    

                                                                                                                                               
                                                                        

                                                                                
POMOĆNICA MINISTRA

                                                                                 
 Zehra Novo-Omanović

OSTVARENE MIROVINE ZA SRPANJ 2011. GODINE

0 Komentari