Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Priopćenje sa 14.sjednice Vlade FBiH

  • On 27 Jula, 2011

O SUBVENCIJAMA ZA POTROŠNJU  ELEKTRIČNE ENERGIJE

Na 14.sjednici Vlade F BiH održanoj 19.07.2011
donesena je Odluka o provedbi mjera za ublažavanje porasta cijena električne
energije građanima i kućanstvima i stimulaciji energetske efikasnosti.

Odlukom su obuhvaćeni umirovljenici s najnižom
mirovinom koju je u tekućem mjesecu isplatio Federalni Zavod MIO u Federaciji
BiH, te korisnici stalne novčane pomoći koji imaju izdata rješenja od nadležnih
službi/centara za socijalni rad u FBiH. Osnovni kriterij za subvenciju je
potrošnja električne energije, koja mora biti  ispod prosječne ( ispod 268
kWh mjesečno kod JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, odnosno ispod 348 kWh
mjesečno kod JP Elektroprivreda HZHB d . d. Mostar ).

Spisak korisnika najniže mirovine Federalni Zavod MIO
dužan je dostavljati elektroprivredama, a kopiju spiska Federalnom ministarstvu
rada i socijalne politike FBiH, za svaki mjesec posebno, a najkasnije do sedmog
dana u tekućem mjesecu, a za subvencije koje će se iskazivati na računima za
utrošenu električnu energiju za naredni mjesec.

Spisak korisnika stalne novčane pomoći  će
resorna kantonalna ministarstva  dostavljati Federalnom ministarstvu rada
i socijalne politike, za svaki mjesec posebno, a najkasnije do sedmog dana u
tekućem mjesecu. I jedne i druge spiskove Federalno ministarstvo rada i
socijalne politike će elektroprivredama dostavljati najkasnije do desetog dana
u tekućem mjesecu, a za subvencije koje će se iskazivati na računima za
utrošenu električnu energiju za naredni mjesec.

Pravo na subvenciju kupac će moći ostvariti na samo
jednom mjernom mjestu, a iskazivaće se na računima za utrošenu električnu
energiju, počevši od računa koji će se izdavati od 1.8.2011. godine i
primjenjuje se do 31.12. 2012. godine, ili do roka kojeg Vlada FBiH naknadno
odredi.

Iznos subvencije biće iskazan na računu za utrošenu
električnu energiju, a maksimalno može iznositi 5,50 KM  kod  JP
Elektroprivrede BiH d .d. Sarajevo, odnosno 7,00 KM za JP Elektroprivredu HZHB
d.d. Mostar,  u zavisnosti od utroška struje u obračunskom periodu.

Razlika sredstava po novom obračunu obezbijediće se iz
ostvarene dobiti dvije elektroprivrede iz dijela dobiti koji pripada Vladi
FBiH. U roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ove odluke izvršiće se analiza
i konsultacije u vezi njene provedbe, te u slučaju potrebe poduzeti potrebne
korektivne mjere.

 

KADROVSKA PITANJA

U skladu sa zaključcima 11. sjednice od 
21.6.2011. godine, povodom razmatranja Zakona o potvrđivanju prava na
prijevremenu starosnu mirovinu ostvarenu pod povoljnijim uvjetima, kao i
istovjetnim zaključcima oba doma Parlamenta FBiH da u roku od 6 mjeseci treba
ponuditi nova zakonska rješenja kojim bi na jedinstven način bile uređene sve
povoljnije mirovine u FBiH, Vlada FBiH je danas oformila radnu grupu. Ovu grupu
čine Enisa Teskeredžić, Ismar Bratić, Zehra Novo – Omanović, Vinko Jakić,
Samira Čolak, Esher Kubat, Jagoda Krdžović, Gordana Vojvodić i Nermina Vučković .

 

Sarajevo, 19.07.2011 god.

Priopćenje sa 14.sjednice Vlade FBiH

0 Komentari