Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Susret federalnog ministra rada i socijalne politike, Vjekoslava Čambera i ministra rada i socijalne politike u Vladi Republike Srbije, Rasima Ljajića

  • On 21 Jula, 2011

 

Danas su se u Beogradu, u Crvenom salonu Palate Srbija, susreli
ministar rada i socijalne politike u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine,
Vjekoslav Čamber i ministar rada i socijalne politike Republike Srbije, Rasim
Ljajić. Susret je imao za cilj razmjenu iskustava u vezi sa reformama
mirovinskog i invalidskog osiguranja, programa zapošljavanja, kao i
zaključivanje međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju između BiH i Srbije.

Osim planiranog, na sastanku je bilo riječi
i o ostalim pitanjima iz nadležnosti dvaju ministarstava. Posebnu pažnju
ministri su posvetili stanju i standardizaciji u oblasti staračkih domova,
smještaju invalidnih lica i lica sa mentalnom retardacijom, kao i normativima i
klasifikaciji ovih ustanova. Jedna od tema razgovora bila je i inkluzija
socijalno osjetljivih kategorija koja treba biti sprovedena u skladu sa
propisima EU. U sklopu ove teme sugovornici su razmijenili mišljenja u vezi sa
novim projektima socijalnog stanovanja u zaštićenim uvjetima.

Jedan dio sastanka ministri su posvetili i
strategiji razvoja i promociji društveno odgovornih poslovanja, fondu za
socijalne inovacije i zavodu za socijalnu zaštitu.

Na kraju ministri su dogovorili pokretanje
inicijative za potpisivanje Sporazuma o suradnji dva ministarstva.                                  
                                

Susret federalnog ministra rada i socijalne politike, Vjekoslava Čambera i ministra rada i socijalne politike u Vladi Republike Srbije, Rasima Ljajića

0 Komentari