Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Priopćenje sa 8. sjednice Vlade F BiH

  • On 26 Maja, 2011

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG
PLANA
FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Vlada FBiH dala je danas suglasnost na Odluku o usvajanju prvih izmjena i
dopuna Financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2011. godinu.

Saldo izmjena i dopuna rashoda i izdataka odgovara povećanju planiranih
neporeznih prihoda i početnog stanja novčanih sredstava.

Riječ je o povećanju od 5.208.990 konvertibilnih maraka, odnosno sredstvima
prenesenim iz 2010. godine, te grant sredstvima Vijeća ministara BiH za podršku
Romima u visini od 542.550 KM .

 

O IZMIRENJU OBVEZA SPRAM
NEUPOSLENIH BRANITELJA

Sukladno zaduženjima dobijenim na sjednici od 31.3.2011. godine, Federalni
zavod za zapošljavanje, zajedno s kantonalnim službama, dostavio je Vladi FBiH
prijedlog načina i dinamike izmirenja obveza iz 2008. i 2009. godine spram
neuposlenih razvojačenih branitelja.

Kao izvor sredstava za ove potrebe predloženo je smanjenje planiranih iznosa
namijenjenih aktivnoj politici upošljavanja i Programu mjera za zbrinjavanje
uposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i
privatizacije poduzeća ostali ili ostaju bez posla.

Na ovaj način osiguralo bi se 10,3 milijuna konvertibilnih maraka. Uz to,
Federalni zavod za zapošljavanje danas je zadužen da sav višak prihoda ostvaren
u ovoj godini usmjeri za izmirenje obveza iz 2008. godine.

Ovakve izmjene Financijskog plana trebaju proći proceduru predviđenu Zakonom
o proračunima u FBiH, odnosno mora ih usvojiti Federalni parlament.

Kada je riječ o mogućnostima kantonalnih službi, iskazano je nastojanje u
Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom i Bosansko-podrinjskom kantonu
da osiguraju dio nedostajućih sredstava za 2009. godinu. Služba za
zapošljavanje Sarajevskog kantona u potpunosti je izmirila svoje obveze spram
neuposlenih razvojačenih branitelja.

Kantonalne službe predlažu da dio sredstava bude preusmjeren iz obveza za
zdravstveno osiguranje neuposlenih osoba.

Za ovo je nužno da kantonalne službe donesu odluke o smanjenju paušalnih
iznosa za zdravstveno osiguranje neuposlenih, koje se kreću od šest do 14 KM,
ovisno od kantona. Za te potrebe su protekle godine kantonalne službe, uz pomoć
Federalnog zavoda, izdvojile više od 19 milijuna KM na ime 205.000 neuposlenih.

 

Sarajevo, 25.05.2011 godine 

 Priopćenje sa 8. sjednice Vlade F BiH

0 Komentari