Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

  • On 26 Maja, 2011

URED MINISTRA

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Posljednjih nekoliko mjeseci u Federaciji Bosne i
Hercegovine pokrenuto je nekoliko tisuća parničnih postupaka protiv Vlade
Federacije BiH kao dužnika za neisplaćene naknade neratnim invalidima koje su
ostvarili po Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata
i zaštite obitelji sa djecom („Službene novine FBiH“, br. 54/04i 36/99), a koji
je bio na snazi do 12.03.2009. godine. Vlada Federacije BiH ne spori dug prema
ovoj populaciji i sukcesivno ga već tri godine značajno smanjuje.

Prije tri godine kada je počelo servisiranje ovoga duga on
je iznosio oko 138 miljuna KM, a sada nakon 30.04.2011. godine dug iznosi oko
42 miljuna KM. Ovim tempom kompletan dug će biti izmiren do polovice 2012.
godine, te stoga Federalno ministarstvo apelira na korisnike da, i u njihovom
interesu i u interesu Proračuna FBiH, kome se nameću dodatni troškovi sudskih
postupaka, kamata, odvjetničkih usluga itd, iskažu dodatno strpljenje i razumijevanje.
Uz financijske probleme koje ovakvi postupci čine Federaciji BiH, u posljednje
je vrijeme nazočan i problem nejednake sudske prakse kada je u pitanju
nominiranje pravoga dužnika u pravosnažnim presudama. Naime, po Zakonu o
osnovama socijalne zaštite („Službene novine FBiH“ broj: 54/04  članak 18 m i 18 n) jasno je da sve isplate
po ovome Zakonu isplaćuje Federalno ministarstvo iz Federalnog proračuna.
Unatoč tomu neki se sudovi, u konkretnom slučaju Općinski sud Mostar, odlučuju presuđivati
obavezu centrima za socijalni rad, koji istina jesu izdavači rješenja kojima se
priznaje pravo korisniku, ali nisu stvarni dužnik, nego je to drugostepeni
organ u postupku.

Ovakva bi praksa dovela do blokade rada centara za socijalni
rad u FBiH, a stranke ne bi mogle naplatiti dugujući iznos, te ovim putem
zamoljavamo nadležne, obzirom da izravni razgovori nisu urodili plodom, da još
jednom preispitaju stav u interesu korisnika prava, kao i ionako osiromašenih
centara za socijalni rad.  

 

                                                                                                    MINISTAR 

                                                                                                Vjekoslav
Čamber

 

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

0 Komentari