Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Priopćenje sa 7.sjednice Vlade F BiH

  • On 12 Maja, 2011

UTVRÐEN
PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRÐIVANJU PRAVA NA
PRIJEVREMENU MIROVINU OSTVARENU POD POVOLJNIJIM UVJETIMA

Vlada
FBiH utvrdila je danas Prijedlog zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu
mirovinu ostvarenu pod povoljnijim uvjetima, te ga uputila Parlamentu FBiH na
usvajanje po žurnom postupku. Zakon se odnosi na korisnike koji su to pravo
stekli na osnovu uredbi Vlade FBiH o povoljnijem umirovljenju.

Novim
zakonskim rješenjem se svima koji su povoljnije mirovine ostvarili po osnovu
odredaba tri uredbe, potvrđuje ostvareno pravo na starosnu mirovinu ostvarenu
po tim propisima i to pravo nastavljaju i dalje koristiti.

Sredstva
za ostvarivanje ovih prava i dalje će biti osiguravana na način kako je to
urađeno u tri uredbe. Ova prava podliježu reviziji u skladu sa Zakonom o
provođenju kontrole korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske
zaštite.

Stupanjem na snagu Zakona o potvrđivanju prava na
prijevremenu mirovinu, što će se dogoditi dan nakon njegove objave u “Službenim
novinama FBiH”, prestaju važiti sve tri uredbe iz ove oblasti.

 

OČITOVANJE
NA INICIJATIVE ZA TUMAČENJE PROPISA

Vlada
je prihvatila stajalište Federalnog ministarstva rada i socijalne politike da
Zakon ostavlja slobodu socijalnim partnerima da sami i u suglasnosti odrede
vrijeme trajanja kolektivnih ugovora i način njegove primjene nakon isteka
vremena na koje su zaključeni. U slučaju da ugovorima to nije drukčije  određeno, zaključeni kolektivni ugovori primijenjuju
se i nakon roka na koji su zaključeni, odnosno sve do zaključenja novih
ugovora.

Dakle,
zakonske odredbe su jasne i inicijativa za autentičnim tumačenjem je
neutemeljena. Ujedno, pripremljen je Prednacrt novog zakona o radu, u čemu su
sudjelovali i sindikati i poslodavci, pri čemu nisu istaknute nejasnoće u svezi
primjene ove odredbe.

TRANSFERI
FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Današnjom
Odlukom, Vlada FBiH je usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele
sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom FBiH za 2011. godinu
Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike. Prema Programu, za
implementiranje i uvođenje u prava neratnih invalida planirano je 1.031.399
konvertibilnih maraka. Kroz Transfer za odvikavanje od ovisnosti predviđeno je
izdvajanje 180.000 KM, dok je 600.000 KM namijenjeno Savezu logoraša BiH i
partnerskim sudionicima, odnosno Projektu provedbe Odluke MSP. Transfer za
Hrvatsku udrugu logoraša Domovinskog rata u BiH iznosi 225.000 KM.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada
FBiH je donijela Odluku kojom se utvrđuju uvjeti i kriteriji za izbor i
imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Kandidati za ove
pozicije, pored općih, moraju ispunjavati i posebne uvjete: najmanje
sveučilišnu diplomu VII stupnja, trogodišnje radno iskustvo u oblasti javnih
financija, profesionalne rehabilitacije, osposobljavanja i zapošljavanja osoba
sa invaliditetom.

Danas
je doneseno Rješenje o obrazovanju Komisije za izbor direktora, članova
Upravnog i Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog
stanja. Predsjednik Komisije je Dobrica Jonjić, a članovi Zehra Novo-Omanović,
Veselinka Marjanović, Snježana Bodnaruk i Mate Lončar.

 

Mostar, 11.05.2011 god.

Priopćenje sa 7.sjednice Vlade F BiH

0 Komentari