Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Sastanak ministra Čambera s Austrijskim atašeom za rad i socijalna pitanja

  • On 6 Maja, 2011

 

Sastanak ministra Čambera s Austrijskim atašeom za rad i socijalna
pitanja

Federalni ministar rada i socijalne
politike Vjekoslav Čamber razgovarao je danas s atašeom Republike Austrije za rad
i socijalna pitanja Oliverom Hilerom, o aktualnom stanju u sektoru socijalne
politike. Bosna i Hercegovina i Republika Austrija imaju uređene odnose u
oblasti socijalnog osiguranja i potpisan bilateralni sporazum.

Ministar Vjekoslav Čamber je atašea
upoznao sa radom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i problematikom
na koje ovo ministarstvo nailazi.

I bogate zemlje, zbog širine socijalnih
davanja, reformiraju ovaj sektor i traže rješenja za njegovu dugoročnu
održivost, a u cilju realiziranja osnovne funkcije – pomaganja ljudima koji su
u stanju potrebe. U tom svjetlu, ataše je pozvao ministra Vjekoslava Čambera na
seminare koji će se održati u što skorije vrijeme na temu ratnih vojnih
invalida, osim toga najavljeni su idući sasatanci.

Ministar Vjekoslav Čamber je,
zahvaljujući austrijskom atašeu, istakao da Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike cijeni poziv na suradnju zbog iskustava koja nam mogu pomoći u oblasti
socijalne politike.

 Sastanak ministra Čambera s Austrijskim atašeom za rad i socijalna pitanja

0 Komentari