Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OSTVARENE MIROVINE ZA SIJEČANJ 2011. GODINE

  • On 15 Februara, 2011

OSTVARENE MIROVINE ZA SIJEČANJ 2011. GODINE

Isplatni koeficijent:

Isplatni koeficijent – 1,65 – za umirovljenike kojima su mirovine
isplaćene iz sredstava doprinosa.

Isplatni koeficijent – 1,485 – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Struktura mirovina:

VRSTA
MIROVINE

BROJ
ISPLAĆENIH MIROVINA

UTROŠENA
SREDSTVA ZA
RED. MIROVINE

OSTVARENA
PROSJEČNA
MIROVINA

STAROSNA

168.986

64.770.673,78

383,29

INVALIDSKA

81.394

24.615.946,80

302,43

OBITELJSKA

117.891

35.406.324,27

300,33

UKUPNO:

368.271

124.792.944,85

338,86

Iznosi ostvarenih minimalnih, zajamčenih i maximalnih mirovina:

Minimalna mirovina – 296,36 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava doprinosa.

266,72 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Zajamčena mirovina – 395,14 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava doprinosa.

355,63 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Maximalna mirovina – 1.975,71 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava doprinosa.

1.778,14 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

PREGLED BROJA KORISNIKA MIROVINA PO RASPONIMA MIROVINA
ČIJE SU MIROVINE ISPLAĆENE
PO KOEFICIJENTU 1,65

Red.
broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika
mirovina

% učešća u ukupnom broju umirovljenika

1.

Do 50 KM

16.797

4,85%

2.

Od 50 KM -100 KM

9.350

2,70%

3.

Od 100 KM – MINIMALNE MIROVINE

13.732

3,97%

4.

MINIMALNA MIROVINA 296,36 KM

173.721

50,18%

5.

Od 296,36 KM do 395,14 KM

48.636

14,05%

6.

ZAJAMČENA MIROVINA 395,14 KM

21.076

6,08%

7.

Od 395,14 KM – 500 KM

32.996

9,53%

8.

Od 500 KM – 600 KM

13.924

4,02%

9.

Od 600 KM – 700 KM

6.609

1,91%

10.

Od 700 KM – 800 KM

3.707

1,07%

11.

Od 800 KM – 1.000 KM

3.248

0,94%

2.

Od 1.000 KM – 1.975,71 KM

2.308

0,67%

13.

MAXIMALNA MIROVINA 1.975,71 KM

106


0,03%

14.

UKUPNO:

346.210

100,00%

PREGLED BROJA KORISNIKA POVOLJNIJIH MIROVINA
PO RASPONIMA MIROVINA ČIJE SU MIROVINE
ISPLAĆENE PO KOEFICIJENTU 1,485

Red.
broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika
mirovina

% učešća u ukupnom broju umirovljenika

1.

Do 50 KM

60

0,27%

2.

Od 50 KM -100 KM

129

0,58%

3.

Od 100 KM do MINIMALNE MIROVINE

570

2,58%

4.

MINIMALNA MIROVINA 266,72 KM

9.838

44,59%

5.

Od 266,72 KM do 355,63 KM

2.035

9,23%

6.

ZAJAMČENA MIROVINA 355,63 KM

1

7.

Od 355,63 KM – 500 KM

2.559

11,60%

8.

Od 500 KM – 600 KM

1.862

8,44%

9.

Od 600 KM – 700 KM

1.489

6,76%

10.

Od 700 KM – 800 KM

1.006

4,57%

11.

Od 800 KM – 1.000 KM

1.578

7,15%

2.

Od 1.000 KM – 1.778,14 KM

870

3,94%

13.

MAXIMALNA MIROVINA 1.778,14 KM

64


0,29%

14.

UKUPNO:

22.061

100,00%

STRUKTURA MIROVINA PO ISPLATNIM GRUPAMA

Isplatna grupa 1.

 

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj
isplaćenih mirovine

Ukupno
utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

01.01.

Zakon MIO

1,65

340.866

115.259.648,93

327,75

01.04.

Razvojačeni
branitelji
sa ispunjenim
uvjetima na
starosnu mirovinu
po Zakonu o MIO

1,65

826

247.887,10

298,62

01.06.

Preuzeti korisnici
vojnih mirovina bivše JNA

1,65

997

433.797,39

434,36

UKUPNO:
ISPLATNA GRUPA 1.

1,65

342.689

115.941.333,42

327,99

Isplatna grupa 2.

 

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj
isplaćenih mirovine

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

02.01.

Uredba 1

1,65

927

988.903,11

1.065,39

02.02.

Zakon o službi u
Vojsci F.BiH

1,65

321

269.324,32

839,02

02.03.

Zakon o
oružanim
snagama BiH

1,65

779

710.846,61

829,34

02.04.

Pripadnici
Vojske F.BiH
po Zakonu o MIO

1,65

1.016

335.622,17

329,48

02.05.

Zakon MIO
vojni osiguranici
(SFRJ)

1,65

478

428.811,25

874,80

UKUPNO:
ISPLATNA GRUPA 2.

1,65

3.521

2.733.507,46

754,30

UKUPNO:
ISPLATNE GRUPE
1. i 2.

 

1,65

346.210

118.674.840,88

332,33

Isplatna grupa 3.

 

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj
isplaćenih mirovine

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

03.01.

Uredba 2

1,485

4.442

2.659.111,14

597,35

03.02.

Uredba 3

1,485

4.863

4.022.596,04

736,36

03.03.

Zakon o pravima
razvojačenih
branitelja i
članova njihovih
obitelji

1,485

10.356

2.994.476,84

277,79

03.04.

Zakon o pravima
branitelja, i član.
njihovih obitelji

1,485

2.400

702.959,62

261,11

UKUPNO:
ISPLATNA GRUPA 3

1,485

22.061

10.379.143,64

441,40

Isplatna grupa 4.

   

Broj korisnika
naknade

Utrošena sredstva

Prosječan iznos naknade

04.01.

Tjelesna onesposobljenost

1.923

184.892,66

85,17

PRIKAZ ISPLATA
MIROVINA PO NAČINU FINANCIRANJA

Financiranje iz doprinosa:
/ u KM /

Temelj isplate

Iznos isplaćenih mirovina

Isplatna skupina 01.01.(Zakon o MIO)
umanjena za iznos članka 94. iz isplatne skupine 01.01.

109.770.711,96

Isplatna skupina 01.04. (Razvojačeni
branitelji sa ispunjenim uvjetima za starosnu mirovinu) umanjena za
iznos članka 94 iz isplatne skupine 01.04.

186.089,38

Tjelesna onesposobljenost
isplatna skupina 04.01.

184.892,66

Uredba 3. – ispunjeni uvjeti za mirovinu po općim propisima Zakona o MIO
( knjižno odobrenje)

71.468,73

UKUPNO:

110.213.162,73

Financiranje iz doprinosa po članku 126. Zakona o MIO:

/ u KM /

Temelj isplate

Iznos isplaćenih mirovina

Uredba 1
isplatna skupina 02.01.

988.903,11

Zakon o službi u Vojsci F.BiH
isplatna skupina 02.02.

269.324,32

Zakon o oružanim snagama BiH
isplatna skupina 02.03.

710.846,61

Pripadnici Vojske F. BiH po
Zakonu o MIO
isplatna skupina 02.04.

335.622,17

Zakon o MIO vojni osiguranici bivše SFRJ isplatna skupina 02.05.

428.811,25

50% dio Uredbe 2
isplatna skupina 03.01.

1.329.555,57

50% dio Uredbe 3
isplatna skupina 03.02.

1.797.125,74

UKUPNO:

5.860.188,77

Financiranje iz proračuna:

/u KM /

Temelj isplate

Iznos isplaćenih mirovina

Preuzeti korisnici (vojne mirovine bivše JNA)
isplatna skupina 01.06.

443.797,39

50% dio Uredbe 2.
isplatna skupina 03.01.

1.329.555,57

50% dio Uredbe 3.
isplatna skupina 03.02.

2.141.095,42

Zakon o razvojačenim braniteljima
Isplatna skupina 03.03.

2.994.476,84

Zakon o pravima branitelja, invalida i članova obitelji
isplatna skupina 03.04.

702.959,62

Članak 94 Zakona o MIO
(priznati poseban staž)

6.641.884,72

UKUPNO:

14.243.769,56

R E K A P I T U L A C I J A

/ u KM /

Financiranje iz doprinosa

110.213.162,73

Financiranje iz doprinosa po
čl. 126. Zakona o MIO

5.860.188,77

Financiranje iz proračuna F. BiH

14.243.769,56

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

1.494.675,05

U K U P N O

131.811.796,11

Izvor podataka: Federalni zavod MIO

Sarajevo, 11.02..2011. godine

POMOĆNICA MINISTRA

Zehra Novo-Omanović

 

OSTVARENE MIROVINE ZA SIJEČANJ 2011. GODINE

0 Komentari