Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OSTVARENE MIROVINE ZA PROSINAC 2010. GODINE

  • On 21 Januara, 2011

Isplatni koeficijent:

Isplatni koeficijent – 1,65 – za umirovljenike kojima su mirovine
isplaćene iz sredstava doprinosa.

Isplatni koeficijent – 1,485 – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Struktura mirovina:

VRSTA
MIROVINE

BROJ
ISPLAĆENIH MIROVINA

UTROŠENA
SREDSTVA ZA
RED. MIROVINE

OSTVARENA
PROSJEČNA
MIROVINA

STAROSNA

169.234

64.763.470,33

382,69

INVALIDSKA

81.547

24.652.165,12

302,31

OBITELJSKA

118.013

35.426.532,31

300,19

UKUPNO:

368.794

124.842.167,76

338,51

 

Iznosi ostvarenih minimalnih, zajamčenih i maximalnih mirovina:

Minimalna mirovina – 296,36 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava doprinosa.

266,72 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Zajamčena mirovina – 395,14 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava doprinosa.

355,63 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Maximalna mirovina – 1.975,71 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava doprinosa.

1.778,14 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

PREGLED BROJA KORISNIKA MIROVINA PO RASPONIMA MIROVINA
ČIJE SU MIROVINE ISPLAĆENE
PO KOEFICIJENTU 1,65

 

Red.
broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika
mirovina

% učešća u ukupnom broju umirovljenika

1.

Do 50 KM

16.997

4,90%

2.

Od 50 -100 KM

9.418

2,72%

3.

Od 100 KM – MINIMALNE MIROVINE

13.832

3,98%

4.

MINIMALNA MIROVINA 296,36 KM

173.829

50,13%

5.

Od MINIMALNE DO ZAJAMČENE MIROVINE

48.759

14,06%

6.

ZAJAMČENA MIROVINA 395,14KM

21.048

6,07%

7.

Od 395,14 – 500 KM

33.034

9,53%

8.

Od 500 – 600 KM

13.933

4,02%

9.

Od 600 – 700 KM

6.610

1,91%

10.

Od 700 – 800 KM

3.676

1,06%

11.

Od 800 – 1.000 KM

3.226

0,93%

2.

Od 1.000 – 1.975,71 KM

2.293

0,66%

13.

MAXIMALNA MIROVINA 1.975,71 KM

106


0,03%

14.

UKUPNO:

346.761

100,00%

PREGLED BROJA KORISNIKA POVOLJNIJIH MIROVINA
PO RASPONIMA MIROVINA ČIJE SU MIROVINE
ISPLAĆENE PO KOEFICIJENTU 1,485

Red.
broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika
mirovina

% učešća u ukupnom broju umirovljenika

1.

Do 50 KM

59

0,26%

2.

Od 50 -100 KM

129

0,59%

3.

Od 100 KM DO MINIMALNE MIROVINE

571

2,59%

4.

MINIMALNA MIROVINA 266,72 KM

9.801

44,48%

5.

OD MINIMALNE DO ZAJAMČENE MIROVINE

2.038

9,26%

6.

ZAJAMČENA MIROVINA 355,63 KM

1

7.

Od 355,63 – 500 KM

2.558

11,61%

8.

Od 500 – 600 KM

1864

8,46%

9.

Od 600 – 700 KM

1.492

6,77%

10.

Od 700 – 800 KM

1.008

4,57%

11.

Od 800 – 1.000 KM

1.576

7,15%

2.

Od 1.000 – 1.778,14 KM

872

3,96%

13.

MAXIMALNA MIROVINA 1.778,14 KM

64


0,30%

14.

UKUPNO:

22.033

100,00%

STRUKTURA MIROVINA PO ISPLATNIM GRUPAMA

Isplatna grupa 1.

 

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj
isplaćenih mirovine

Ukupno
utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

01.01.

Zakon MIO

1,65

341.456

115.075.583,83

327,40

01.04.

Razvojačeni
branitelji
sa ispunjenim
uvjetima na
starosnu mirovinu
po Zakonu o MIO

1,65

794

240.904,55

299,29

01.06.

Preuzeti korisnici
vojnih mirovina bivše JNA

1,65

1004

444.914,93

434,67

UKUPNO:
ISPLATNA GRUPA 1.

1,65

343.254

115.761.403,31

327,65

Isplatna grupa 2.

 

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj
isplaćenih mirovine

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

02.01.

Uredba 1

1,65

928

990.319,26

1.065,92

02.02.

Zakon o službi u
Vojsci F.BiH

1,65

321

271.080,87

840,01

02.03.

Zakon o
oružanim
snagama BiH

1,65

760

648.793,11

829,45

02.04.

Pripadnici
Vojske F.BiH
po Zakonu o MIO

1,65

1.020

338.379,48

329,24

02.05.

Zakon MIO
vojni osiguranici
(SFRJ)

1,65

478

433.117,34

874,05

UKUPNO:
ISPLATNA GRUPA 2.

1,65

3.507

2.681.690,06

753,59

UKUPNO:
ISPLATNE GRUPE
1. i 2.

 

1,65

346.761

118.443.093,37

331,95

Isplatna grupa 3.

 

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj
isplaćenih mirovine

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

03.01.

Uredba 2

1,485

4.441

2.657.462,96

597,66

03.02.

Uredba 3

1,485

4.867

3.615.159,70

736,07

03.03.

Zakon o pravima
razvojačenih
branitelja i
članova njihovih
obitelji

1,485

10.383

3.054.925,08

277,88

03.04.

Zakon o pravima
branitelja, i član.
njihovih obitelji

1,485

2.342

673.178,10

261,07

UKUPNO:
ISPLATNA GRUPA 3

1,485

22.033

10.000.725,84

441,76

Isplatna grupa 4.

   

Broj korisnika
naknade

Utrošena sredstva

Prosječan iznos naknade

04.01.

Tjelesna onesposobljenost

1.901

166.786,71

85,14

PRIKAZ ISPLATA
MIROVINA PO NAČINU FINANCIRANJA

Financiranje iz doprinosa:
/ u KM /

Temelj isplate

Iznos isplaćenih mirovina

Isplatna skupina 01.01.(Zakon o MIO)
umanjena za iznos članka 94. iz isplatne skupine 01.01.

110.501.021,37

Isplatna skupina 01.04. (Razvojačeni branitelji sa ispunjenim uvjetima za starosnu mirovinu) umanjena za iznos članka 94 iz isplatne skupine 01.04.

180.827,86

Tjelesna onesposobljenost
isplatna skupina 04.01.

166.786,71

Uredba 3. – ispunjeni uvjeti za mirovinu po općim propisima Zakona o MIO
( knjižno odobrenje)

72.180,23

UKUPNO:

110.920.816,17

Financiranje iz doprinosa po članku 126. Zakona o MIO:

/ u KM /

Temelj isplate

Iznos isplaćenih mirovina

Uredba 1
isplatna skupina 02.01.

990.319,26

Zakon o službi u Vojsci F.BiH
isplatna skupina 02.02.

271.080,87

Zakon o oružanim snagama BiH
isplatna skupina 02.03.

648.793,11

Pripadnici Vojske F. BiH po
Zakonu o MIO
isplatna skupina 02.04.

338.379,48

Zakon o MIO vojni osiguranici bivše SFRJ isplatna skupina 02.05.

433.117,34

50% dio Uredbe 2
isplatna skupina 03.01.

1.328.500,22

50% dio Uredbe 3
isplatna skupina 03.02.

1.720.187,69

UKUPNO:

5.730.377,97

Financiranje iz proračuna:

/u KM /

Temelj isplate

Iznos isplaćenih mirovina

Preuzeti korisnici (vojne mirovine bivše JNA)
isplatna skupina 01.06.

444.914,93

50% dio Uredbe 2.
isplatna skupina 03.01.

1.328.962,74

50% dio Uredbe 3.
isplatna skupina 03.02.

1.809.733,84

Zakon o razvojačenim braniteljima
Isplatna skupina 03.03.

3.054.925,08

Zakon o pravima branitelja, invalida i članova obitelji
isplatna skupina 03.04.

673.178,10

Članak 94 Zakona o MIO
(priznati poseban staž)

6.561.740,23

UKUPNO:

13.873.454,92

R E K A P I T U L A C I J A

/ u KM /

Financiranje iz doprinosa

110.920.816,17

Financiranje iz doprinosa po
čl. 126. Zakona o MIO

5.730.377,97

Financiranje iz proračuna F. BiH

13.873.454,92

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

1.488.096,43

U K U P N O

132.012.745,49

Izvor podataka: Federalni zavod MIO

Sarajevo, 19.01.2011. godine

POMOĆNICA MINISTRA
Zehra Novo-Omanović

OSTVARENE MIROVINE ZA PROSINAC 2010. GODINE

0 Komentari