Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Struktura mirovina za svibanj 2010. godine

  • On 10 Juna, 2010

 

VRSTA

MIROVINE

BROJ

ISPLAĆENIH MIROVINA

UTROŠENA SREDSTVA   
         /u KM/               

OSTVARENA                  PROSJEČNA MIROVINA
 /u KM/

STAROSNA

164.065

63.859.453,59

389,23

INVALIDSKA

80.292

24.440.020,18

304,39

OBITELJSKA

117.701

35.525.502,45

301,83

UKUPNO:

362.058

123.824.976,22

342,00

Isplatni koeficijent:


 

Isplatni koeficijent – 1,65 – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz
                                            sredstava doprinosa.


 

Isplatni koeficijent – 1,485 – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene

                                               iz sredstava Proračuna Federacije BiH.


 

Iznosi ostvarenih minimalnih, zajamčenih i maximalnih mirovina:

 

Minimalna mirovina –
296,36 KM – za umirovljenike kojima  su mirovine

                                                           isplaćene  iz sredstava doprinosa.


 

                               
266,72 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene

                                                       iz sredstava Proračuna Federacije BiH.


 

Zajamčena mirovina –
395,14 KM – za umirovljenike kojima su mirovine    

                                                             isplaćene iz sredstava doprinosa.


 

                                
355,63 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene

                                                        iz sredstava Proračuna Federacije BiH.


 

Maximalna mirovina –
1.975,71 KM – za umirovljenike kojima su mirovine  

                                                               isplaćene iz sredstava doprinosa.


 

                                 
1.778,14 KM – za umirovljenike kojima su mirovine

                                                   isplaćene iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

RASPONI MIROVINA SA BROJEM UMIROVLJENIKA ČIJE SE MIROVINE ISPLAĆUJU IZ SREDSTAVA DOPRINOSA

A KOJI SU MIROVINE OSTVARILI PO:

/Zakonu o MIO, preuzeti korisnici vojnih mirovina bivše JNA, razvojačeni branitelji sa ispunjenim uvjetima na starosnu mirovinu po Zakonu o MIO, Uredbi 1, Zakonu o službi u Vojsci F.BiH, Zakonu o oružanim snagama BiH, pripadnici Vojske F. BiH po Zakonu o MIO i po  Zakonu o MIO – vojni osiguranici bivše SFRJ/.

                                                                                 /stanje: svibanj 2010. godine/

Redni

broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika

mirovina

% učešća u ukupnom broju umirovljenika

 1.

do
50 KM

13.585

3,99%

 2.

od 50

100 KM

8.412

2,47%

 3.

od 100 –
296,36 KM

12.872

3,78%

 4.

MINIMALNA MIROVINA
296,36 KM

173.034

50,84%

  5.

od
296,36 KM do
395,14 KM

49.714

14,60%

 6.

ZAJAMČENA MIROVINA 395,14,KM

20.634

6,06%

 7.

od 395,14 –
500 KM

32.949

9,68%

 8.

od 500 –
600 KM

13.743

4,04%

 9.

od 600 –
700 KM

6.474

1,90%

10.

od 700 –
800 KM

3.598

1,06%

11.

od 800 –
1.000 KM

3.176

0,93%

2.

od 1.000 –
1.975,71 KM

2.126

0,62%

13.

MAXIMALNA MIROVINA
1.975,71 KM

99

                  0,03%

14.

UKUPNO:

340.416

100,00%

RASPONI MIROVINA SA BROJEM UMIROVLJENIKA KOJI SU MIROVINE OSTVARILI PO PROPISIMA O POVOLJNIJEM UMIROVLJENJU

                                                                                          /stanje: svibanj 2010. godine/

Redni

broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika

mirovina

% učešća u ukupnom broju umirovljenika

 1.

do
50 KM

50

0,23%

 2.

od 50

100 KM

102

0,47%

 3.

od 100 –
266,72 KM

531

2,46%

 4.

MINIMALNA MIROVINA
266,72 KM

9.542

44,09%

  5.

od 266,72 –
355,63 KM

2.029

9,37%

 6.

ZAJAMČENA MIROVINA
355,63 KM

1

 7.

od 355,63 –
500 KM

2.546

11,76%

 8.

od 500 –
600 KM

1872

8,65%

 9.

od 600 –
700 KM

1.490

6,88%

10.

od 700 –
800 KM

1.001

4,63%

11.

od 800 –
1.000 KM

1.551

7,17%

2.

od 1.000 –
1.778,14 KM

863

3,99%

13.

MAXIMALNA MIROVINA
1.778,14 KM

64

        

0,30%

14.

UKUPNO:

21.642

100,00%

A) Ostvarene mirovine koje se isplaćuju iz sredstav doprinosa:                       /u KM/

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj

isplaćenih mirovine

Ukupno

utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

– Zakon MIO

– Zakon o MIO vojni osiguranici bivše SFRJ preuzeti korisnici vojnih mirovina bivše JNA

– Razvojačeni branitelji sa ispunjenim uvjetima na starosnu mirovinu po Zakonu o MIO

1,65

1,65

 

 

1,65

 

335.257

    1.033

 

 

651

115.669.497,71

       449.873,96

 

 

200.895,65

 

330,95

434,88

 

 

300,57

UKUPNO:

1,65

336.941

116.320.267,32

331,21

 

B) Ostvarene vojne mirovine koje se isplaćuju iz sredstava doprinosa sukladno članku 126. zakona o MIO:                                                                                          /u KM/

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj

isplaćenih mirovine

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

– Uredba 1

– Zakon o službi u Vojsci F.BiH

– Zakon o oružanim snagama BiH

– Pripadnici Vojske F.BiH po Zakonu o MIO

– Zakon MIO Vojni osiguranici bivše SFRJ

1,65

1,65

 

1,65

1,65

 

1,65

928

320

 

731

1.027

 

469

990.434,40

269.526,73

 

639.458,41

346.205,09

 

411.533,21

1.066,79

842,27

 

827,39

328,95

 

877,47

UKUPNO:

/VOJNE MIROVINE/

1,65

3.475

2.657.157,84

752,50

SVEGA: /A + B/

1,65

340.416

118.977.425,16

335,51

Iz sredstava doprinosa isplaćene su mirovine za 340.416 korisnika mirovina. Utrošena sredstva za isplate ovih mirovina iznosila su
118.977.425,16 KM.

Prosječna ostvarena mirovina iznosila je
335,51 KM.

Ostvarene povoljnije mirovine:

                                                                                                                        /u KM/

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj

isplaćenih mirovine

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

– Uredba 2

– Uredba 3

– Zakon o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji

– Zakon o pravima branitelja,  i član.njihovih obitelji

1,485

1,485

1,485

 

1,485

 

4.448

4.820

   10.340

 

2.034

 

2.661.823,72

3.687.514,52

 3.124.276,35

   

602.669,86

 

598,13

734,62

278,51

 

261,75

 

UKUPNO:

1,485

21.642

10.076.284,45

444,21

 

Sredstva za isplatu povoljnijih mirovina osigurana su:

– Iz Proračuna F.BiH u iznosu od:               
6.901.615,33 KM

– Iz sredstava vojnih osiguranika 
 
čl. 126. Zakona o  MIO u iznos od              
3.174.669,12 KM                                    

Za isplatu mirovina ostvarenih po propisi o povoljnijem umirovljenju utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od
10.076.284,45 KM.

Sredstva za isplatu mirovina po Uredbi 2 i Uredbi 3 se osiguravaju u 50% iznosu iz Proračuna Federacije BiH, a 50% iznos iz sredstava doprinosa vojnih osiguranika (čl. 126. Zakona o MIO).

 

Fizička onesposobljenost:

Broj korisnika     naknade

Utrošena sredstva

 /U KM/

Prosječan iznos naknade /U KM/

1.877

166.193,67

85,18

 

 

 

Isplata mirovina za svibanj 2010. godine je izvršena 05. lipnja 2010. godine.

Priliv sredstava doprinosa je ostvaren  u iznosu od
123.812.946,56 KM. Za isplatu mirovina bilo je potrebno osigurati sredstva u  iznosu od
131.861.541,70 KM. Federalno ministarstvo financija je izvršilo uplatu proračunskih sredstva u iznosu od
13.000.000,00 KM na račun Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, radi isplate mirovina ostvarenih po propisima o povoljnijem umirovljenju, te temeljem čl. 94. i 139. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

Izvor podataka: Federalni zavod MIO.

 

Struktura mirovina za svibanj 2010. godine

0 Komentari