Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

28.Travanj – Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu

  • On 27 Aprila, 2009
Međunarodna organizacija rada (ILO) proglasila je 28.travanj Svjetskim danom sigurnosti i zdravlja na radu. Od 1996.godine se ovajdan u 120 zemalja svijeta obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na poginuleradnike pod motom „Sjetimo se mrtvih, borimo se za žive“. Poseban naglasak sestavlja na prevenciju bolesti i ozljeda na radu, temeljen na tripartitnojosnovi i socijalnom dijalogu.

 

Međunarodna organizacija rada i Svjetska zdravstvena organizacijaprocjenjuju kako svake godine na radu smrtno strada oko 2 milijuna radnika, uz260 milijuna ozljeda na radu, te vrlo velikog broja slučajeva profesionalnebolesti.

Međunarodna organizacija rada svake godine ima cilj smanjitibroj smrti uzrokovanih radom, a obilježavanjem ovog dana nastoji se utjecati na podizanje razinesvijesti o potrebi provedbe zaštite na radu.

Ovaj dan se širom svijeta obilježava različitim događajima iakcijama.

Međunarodna organizacija rada ovogodišnji Svjetski dansigurnosti i zdravlja na radu promovira sloganom :» Zdravlje i život na radu :Osnovno ljudsko pravo».

U Federaciji Bosne i Hercegovine u parlamentarnoj procedurije Nacrt zakona o sigurnosti i zdravlju na radu, kojim se materija reguliranado sada Zakonom o zaštiti na radu iz 1990. godine, usklađuje sa preporukamaMeđunarodne organizacije rada i Okvirne Direktive EEZ u pogledu korištenjapojma sigurnosti i zdravlja na radu.

U Nacrt zakona ugrađene su i odredbe Direktive VijećaEvropske zajednice o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti izdravlja radnika na radu, koje se odnose na prevenciju profesionalnih rizika,sigurnosti i zdravlja na radu, kao i eliminaciju rizika koji mogu izazvatinesretne slučajeve.

 

28.Travanj – Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu

0 Komentari