Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Pripreme za projekt reformi

  • On 8 Aprila, 2009

Federalni ministar rada i
socijalne politike dr. Perica Jelečević razgovarao je danas sa predstavnicima
Svjetske banke – ureda u Bosni i Hercegovini Manizom Nagvi (Maniza Naqvi) i
Goranom Tinjićem i suradnicima o pripremi projekta utvrđivanja mehanizama
pravičnog i održivog sustava socijalne skrbi. Svjetska banka mogla bi odobriti
20 miliona dolara za podršku reformama u ovoj oblasti koje bi, između ostalog,
obuhvatile i poboljšanja registracije i upravljanja naknadama, usmjeravanje i
izgradnji kapaciteta za praćenje. Suština je unaprijediti procese provjere
podobnosti za primanje socijalnih naknada kako bi bile usmjerena ciljano, ka
grupama ugroženih kojima pomoć stvarno treba.

 Sadašnji sustav naknada iako uzima
4% BDP BiH nema gotovo nikakav učinak na smanjenje siromaštva. Ovakvo stanje je
fiskalno neodrživo, ekonomski neučinkovito i socijalno
nepravedno.

Idućeg tjedna iz Svjetske banke,
Ureda u BiH, dostaviće Vladi F BiH Bilješke o politici u ovom sektoru sa
prijedlogom mjera, a za lipanj se planira konferencija na kojoj bi svi akteri u
ovoj oblasti iskazali svoja viđenja i utvrdili pravce reformi. Rezultat bi bio
projekt reforme socijalnog sektora koji bi Odbor Svjetske banke razmatrao u
listopadu ove godine.

Dr. Perica Jelečević je istakao kako
će kapaciteti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i dalje biti
usmjereni na izradi rješenja koja vode ka reformama u oblasti socijalne skrbi,
ali i da se to ne može raditi kao sada, parcijalno – bez istinske reforme u svim
sektorima, rada i upošljavanja, mirovinsko invalidskog i zdravstvenog
osiguranja, boračke skrbi i još nekih. Predstavnici Svjetske banke su pozitivnom
ocijenili dosadašnju suradnju sa ministarstvom i iskazali spremnost da budu
partner u radu na reformama.

Pripreme za projekt reformi

0 Komentari