Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Uvođenje standarda ISO 9001; 2000 u kantonalnim službama za upošljavanje i Federalnom zavodu za upošljavanje

  • On 20 Februara, 2009

19. veljače 2009. godine u Sarajevu, predstavnici certifikacijske kuće TÜV Croatia uručili su Certifikate ISO 9001:2000 Federalnom zavodu za zapošljavanje i Kantonalnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH.

Dodjela certifikata rezultat je uspješno okončane aktivnosti tehničke pomoći za reformu Službi za zapošljavanje u Federaciji BiH – Uvođenje sistema upravljanja kvalitetom prema međunarodnom standardu ISO 9001:2000, implementirane u okviru Drugog projekta podrške zapošljavanju (SESP).

Projekat je implementiralo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike – Jedinica za implementaciju projekata socioekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) – u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i kantonalnim Službama za zapošljavanje.

Cilj uvođenja sistema ISO 9001;2000 u kantonalne Službe za zapošljavanje i Federalni zavod za zapošljavanje je uspostava  novih standarda, procedura i procesa, odnosno unapređenje rada Službi u različitim aspektima.

Projekat su finansirali Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, putem kredita Svjetske banke u Bosni i Hercegovini broj BOS 3927, i Federalni zavod za zapošljavanje.

Radi realizacije aktivnosti na uvođenju sistema upravljanja kvalitetom u Službama za zapošljavanje u Federaciji BiH u skladu sa međunarodnim standardom ISO 9001:2000, PIU SESER i Federalni zavod za zapošljavanje angažirali su tri konsultantske firme, i to:

  • BH Quality, Division of Džana Trade doo Tuzla, za pružanje savjetodavnih i konsultantskih usluga za Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog, Zapadno-hercegovačkog i kantona 10;
  • Georad doo Tuzla, za pružanje savjetodavnih i konsultantskih usluga za Službe za zapošljavanje Posavskog, Zeničko-dobojskog i Tuzlanskog kantona;
  • Agencija QS Sarajevo, za pružanje savjetodavnih i konsultantskih usluga za Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Bosansko-podrinjskog i kantona Sarajevo uključujući Federalni zavod za zapošljavanje;

Konsultantske usluge su realizirane za nešto više od 18 mjeseci.

TÜV Croatia je ovlaštena certifikacijska kuća (Akreditacija TÜV NORD CERT Njemačka), izabrana za izvršenje certifikacijske provjere, te izdavanje certifikata ISO 9001:2000 nakon što je konstatovano da su zadovoljeni svi potrebni zahtjevi standarda i da je sistem upravljanja kvalitetom po međunaronom standardu ISO 9001:2000 dokumentiran, uveden i da se primjenjuje u Službama za zapošljavanje u Federaciji BiH.

Uvođenje standarda ISO 9001:2000 podrazumjeva primjenu utvrđenih procedura, standardizaciju i primjenu dokumenata kvaliteta, sistemski i organizovani pristup djelovanja, timski rad i međusobna koordinacija, orjentacija ka korisniku usluga, mjerenje procesa i učinaka, stalne ankete o zadovoljstvu pruženih usluga u cilju unapređenja istih, poboljšanje uslova rada i infrastrukture, ujednačen kvalitet i brzina rješavanja zahtjeva korisnika usluga, dostupnost pravovremenih informacija, transparentnost, uređenje šalter sale, kontinuirana obuka uposlenika, monitoring i evaluacija;

Uvođenje standarda ISO 9001; 2000 u kantonalnim službama za upošljavanje i Federalnom zavodu za upošljavanje

0 Komentari