Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Premijer Federacije BiH i Ministar Jelečević sa predstavnicima Roma

  • On 28 Januara, 2009

Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković i federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečeviće sastali su se danas sa delegacijom Vijeća Roma FBiH. Razgovarano je o impementaciji akcionih planova koje je u junu prošle godine usvojilo Vijeće Ministara BiH nakon potpisivanja međunarodnog dokumenta „Dekada za Rome 2005-2015“.

Član Vijeća Roma Dervo Sejdić upoznao je premijera Brankovića i ministra Jelečevića sa trenutnim aktivnostima ovog Vijeća u realizaciji akcionih planova na polju zapošljavanja, obrazovanja, stambenog zbrinjavanja, zdravstvene zaštite i imovinskih prava Roma.

Premijer Branković kazao je da je Vlada FBiH spremna pomoći romskoj populaciji na poboljšanju uslova života, te dodao da će se u okviru ovogodišnjeg Budžeta iznaći sredstva u tu svrhu. U tom kontekstu biće organiziran i sastanak resornog federalnog ministarstva sa kantonalnim ministarstvima kako bi se ukupan problem romske populacije približio i iznašli načini za njegovo rješavanje na lokalnom nivou.

Na sastanku je razgovarano i o mogućnosti uspostave vijeća nacionalnih manjina na federalnom nivou kao savjetodavnog tijela Parlamenta Federacije BiH. Inače, romska populacija najbrojnija je nacionalna manjina u BiH

Premijer Federacije BiH i Ministar Jelečević sa predstavnicima Roma

0 Komentari