Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Struktura mirovina za listopad 2008. godine

  • On 31 Oktobra, 2008

U Federaciji Bosne i Hercegovine  mirovine za listopad  2008. godine isplaćene su za 340.826 korisnika.

Isplatni koeficijent za isti mjesec je 1,65.

Prosječna mirovina za  listopad 2008. iznosi
347,88 KM

 

Struktura mirovine

Broj mirovina

Prosječna mirovina

starosne

150.120

402,26

invalidske

76.163

307,22

obiteljske

114.543

303,64

UKUPNO

340.826

347,88

Broj isplaćenih mirovina u Distrikt Brčko je 4.101.

mirovine

visina mirovine u KM

minimalna

296,36

zajamčena

395,14

maksimalna

1.393,48

prosječna

347,88

Minimalne mirovine od
296,36 KM primilo je 172.872 umirovljenika, što je 50,83% od ukupnog broja umirovljenika.

Zajamčene mirovine od
395,14 KM primilo je 19.054 umirovljenika, što čini 5,59% od ukupnog broja umirovljenika.

Maksimalne mirovine od
1.393,48 KM primilo je 665 umirovljenika, što je 0,20% od ukupnog broja umirovljenika.

Naknade za fizičku onesposobljenost primilo je 1.828 korisnika.

Struktura mirovina za listopad 2008. godine

0 Komentari