Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Jelečević održao sastanak sa resornim kantonalnim ministrima

  • On 29 Maja, 2008

 Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević danas
je u Sarajevu s resornim kantonalnim ministrima održao
radno-konsultativni sastanak o Prednacrtu zakona o zaštiti porodice s
djecom.
 Kako
je istaknuo ministar Jelečević, ovaj zakon pripremljen je u skladu s
reformskim opredjeljenjima Ministarstva u socijalnom sektoru i
programskim aktivnostima za 2008. godinu. Riječ je, kako kaže,  o
jednom reformskom zakonu koji je i ranije trebao biti na dnevnom redu,
međutim, zbog silnih izdvajanja u socijalnom sektoru, te podijeljenih
nadležnosti između kantona i Federacije, to nije učinjeno.

Na donošenje ovog zakona nas obvezuju UN-ove konvencije o zaštiti
djeteta, određene evropske direktive u toj oblasti, te, stoga,se nadam
da će  zakon o zaštiti porodice s djecom biti donesen do kraja
godine, kazao je ministar Jelečević. 

U ovom zakonu ključna su četiri prava, a to su: dodatak na djecu,
stimulacija za treće i svako sljedeće dijete, naknada ženi-majci koja
je u radnom odnosu i koja nije, te jednokratna pomoć za opremu
novorođenog djeteta. Ministar Jelečević je napomenuo da su predložena
dva modela finansiranja zakona. Prvi je da Federacija izdvaja 70, a
kantoni 30 posto sredstava, a drugi da to bude 50 naprema 50, dodavši
da će za implementaciju zakona  godišnje biti potrebno izdvojiti 206
miliona KM. 

Ministar je naglasio da se trenutno prava za porodicu s djecom u FBiH
poštuju samo u četiri kantona: Kantonu Sarajevo, Tuzlanskom,
Zapadnohercegovačkom i Bosanskopodrinjskom,  te je i cilj novoga zakona
da doprinese harmonizaciji u toj oblasti. Prema njegovim riječima 60
posto od djece predviđene za dječiji doplatak primat će 54 KM
mjesečno,što i nije malo u odnosu na stanje u državi, dok će naknade 
za treće ili svako naredno dijete iznositi 100 KM, te je dodao da je
zakonom također predviđeno da trudnice dobijaju novčanu naknadu bez
obzira na to da li su u radnom odnosu ili ne. 

Jelečević održao sastanak sa resornim kantonalnim ministrima

0 Komentari