Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Ministar Jelečević najavio izmjenu zakona u socijalnom sektoru FBiH

  • On 13 Maja, 2008

Ministar u Vladi FBiH za rad i socijalnu politiku Perica Jelečević najavio je danas u Sarajevu, nakon sastanka sa kantonalnim ministrima za rad i socijalnu politiku i njihovim pomoćnicima, te predstavnicima kordinacije udruženja osoba sa invaliditetom, izmjene aktuelnog federalnog Zakona o socijalnoj zaštiti. Nada se da će do ljeta izmijenjeni tekst biti u parlamentu. Puni naziv tog akta je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica s djecom, a Jelečević posebno najavljuje izmjene u dijelu koji se odnosi na zaštitu takozvanih neratnih invalida u Federaciji. Cilj je, naglašava, da pravo na materijalnu pomoć, njegu i pomoć od druge osobe te na otropedski dodatak dobiju osobe kojima to zaista treba, a da budu izuzeti korisnici među kojima, primjerice, neki «imaju tuđu njegu i pomoć, a u stanju su igrati fudbal».

Ovo drastično poređenje Jelečević je naveo
kao paradigmu sadašnjeg stanja da Federacija ima zakon koji mnogo ne
pomaže populaciji za koju je stvaran, a izuzetno je značajna stavka u
federalnom budžetu. Na takvo stanje upozoravaju i međunarodne
finansijske institucije, izjavio je. U momentu kad je Zakon donesen bio
je predviđen za 20.000 korisnika, trenutno zbrinjava 49.000 osoba, dok
70.000 novih aplikanata također očekuje rješavanje svojih zahtjeva. U
početku je za njegovu implementaciju bilo predviđeno oko 30 miliona KM
u federalnom budžetu, ove godine 157 miliona, a kad bi bili uvaženi svi
zahtjevi, za punu finansijsku implementaciju trebalo bi pola milijardi
KM u trenutku kad cijeli federalni budžet iznosi 1,7 milijardi KM,
naveo je Jelečević.
 
Kao novinu koju želi uvesti u izmijenjeni tekst on najavljuje imovinski
cenzus korisnika kao kriterij prema kojem će zaštitu najviše dobiti
najsiromašniji. Prijedlog je da cenzus bude 25 posto prosječne plaće u
FBiH, ali to nije «zakovano». Cenzus ne bi važio i za najteže,
stopostotne invalide. Jelečević je za izbacivanje iz sadašnjeg teksta
mogućnosti da stari i iznemogli ostvaruju prava iz ovog zakona kao
invalidne osobe. Ministar Jelečević je i za to da na osnovu
izmijenjenog teksta prinadležnosti osoba starijih od 65 godina
finansiraju kantoni. Zato o prijedlogu treba da se izjasne i kantonalne
vlade. Ministrove stavove je na pres-konferenciji podržao Hasan
Topalović, pomoćnik resornog ministra u Vladi Zeničko-dobojskog
kantona. To je učinio i Fikret Zuko uime Koordinacije udruženja
invalida u FBiH, naglasivši da se izmjene predlažu u konsultacijama i s
udruženjima invalida te da bi u očekivanju buduće sveobuhvatne reforme
socijalnog sektora, značile samo interveniranje u trenutnom stanju.
 

Ministar Jelečević najavio izmjenu zakona u socijalnom sektoru FBiH

0 Komentari