Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Cenzus sa pravičnost

  • On 14 Aprila, 2008

Federalni ministar rada i socijalne politike dr.Perica Jelečević
razgovarao je danas sa predstavnicima Svjetske banke – ureda u Bosni i
Hercegovini Manizom Nagvi (Maniza Naqvi), tim liderom i suradnicima o
tijeku izrade bilješka o politici uvođenja imovinskog – prihodovnog
cenzusa u cilju pravičnog i održivog sustava socijalne skrbi u oblasti
civilnih invalidnina.
 
Obostrano je iskazano zadovoljstvo uspjehom u dosadašnjoj
realizaciji ovog projekta. Federalni parlament je razmatrao informaciju
o stanju u ovoj oblasti i dao podršku Vladi F BiH za neophodne reforme
kako bi neadekvatna i parcijalna rješenje koja generiraju rast
socijalnih davanja bila promijenjena. Uz pomoć Svjetske banke u
Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, temeljem takovog
opredjeljenja, razmatraju se novi pristupi socijalnim davanjima koja bi
bili usmjereni ciljano, ka grupama ugroženih kojima pomoć stvarno
treba. U tijeku je izrada izmjena i dopuna

Zakona koji imaju za cilj
uvesti imovinski-prihodovni cenzus koji, po kriterijima racionalnog i
pravednog, omogućava pomoć najugroženijim.
Sadašnje stanje sa davanjima za civilne invalidnine je
neodrživo. Podatci kazuju da je u ožujku/martu iz federalnog Proračuna
isplaćeno 45 000 invalidnina a svakog mjeseca 1500 novih ostvari pravo
na isplatu. Po toj dinamici, planiranih 157,8 milijuna KM u ovoj godini
neće biti dovoljno. Uz druga davanja iz Proračuna F BiH, a koja imaju
karakter socijalnih, eksperti Svjetske banke i danas su upozorili na
mogućnost financijske nestabilnosti i ugroženost Proračuna F BiH uz,
istovremeno, male rezultate u smanjenju siromaštva.
 
Dr. Perica Jelečević je istakao kako će
kapaciteti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i dalje
biti usmjereni na izradi rješenja koja vode ka reformama u oblasti
socijalne politike, ali i da se to ne može raditi izdvojeno od drugih
kategorija korisnika sredstava federalnog Proračuna a koja imaju
karakter socijalnih. Iskustvo i pomoć Svjetske banke za rješavanje ove
složene i osjetljive problematike u ovom trenutku je od neprocjenljive
važnosti – saopćeno je iz kabineta federalnog ministra 

Cenzus sa pravičnost

0 Komentari