Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Susret Jelečević-Donahoj

  • Datum: 14 Aprila, 2008

Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević
razgovarao je sa Krisom Donahojem (Chris Donahoe), šefom projekta i
suradnicima o toku implementacije USAID/ELMO Projekta promoviranja
pokretljivosti tržišta rada. Konstatirano je da će uspostava
jedinstvenog sistema registracije, prikupljanja i naplate doprinosa za
socijalno osiguranje i osiguranje za slučaj neuposlenosti značajno
doprinijeti disciplini u prikupljanju ovih doprinosa, kao i uspostavi
jedinstvene baze podataka o svim obveznicima uplate doprinosa.

Razgovarano je i o predstojećim izmjenama i dopunama Zakona o
radu, kao i aktivnostima Ministarstva i inspekcije rada u vezi sa
reformom službi za zapošljavanje.

Dr. Perica Jelečević dao je punu podršku implementaciji ovog
projekta, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne
politike.

Susret Jelečević-Donahoj

0 Komentari