Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Adrese centara za socijalni rad u Federaciji Bosne i Hercegovine

  • On 6 Maja, 2008

A D R E S A R

CENTARA I SLUŽBI SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE U FEDERACIJI BIH

 

 OPĆINA 

 CENTAR 

 ADRESA

BROJ TELEFONA 

1.

 

77000 BIHAĆ

Centar za socijalni rad

Braće Radića br.3.

037/229-710

037/229-712

2.

77240 BOS.KRUPA

Centar za socijalni rad

Mirsada Crukića /lamela 4/

037/471-009

3.

77250 BOS.PETROVAC

Centar za socijalni rad

Školska bb.

037/881-410

4.

77220 CAZIN

Centar za socijalni rad

505-te Viteška br. 38A

037/514-439

037/512-103

5.

79280 KLJUČ

Centar za socijalni rad

Branilaca BiH 78.

037/661-154

037/660-043

6.

79260 SANSKI MOST

Centar za socijalni rad

Musa Ćazima Ćatića bb.

037/686-403

037/586-906

7.

77230 VEL.KLADUŠA

Centar za socijalni rad

 Cazinska br. 3 

 037/775-067

 

8.

77245 BUŽIM

Centar za socijalni rad

505-te Viteške bb.

037/410-203

9.

76290 ODŽAK

Centar za socijalni rad

Teg bb.

031/761-006

031/762-561

10.

76270 ORAŠJE

Centar za socijalni rad

Orašje III br. 36

031/712-020

031/711-980

11.

76233 DOMALJEVAC-ŠAMAC

Centar za socijalni rad

Posavskih branitelja br. 148

031/791-363

031/791-030

12.

75290 BANOVIĆI

Centar za socijalni rad

Branilaca Banovića 27.

035/875-981

035/875-391

13.

75320 GRAČANICA

Centar za socijalni rad

Armije BiH bb.

035/703-144

035/702-566

14.

76250 GRADAČAC

Centar za socijalni rad

Hadžiefendijina bb.

035/817-227

15.

75260 KALESIJA

Centar za socijalni rad

Kalesijskih brigada bb.

035/631-176

035/631-581

16.

75280 KLADANJ

Centar za socijalni rad

Kladanjske brigade bb.

035/621-422

17.

75414 TEOČAK

Centar za socijalni rad

Centar bb.

035/756-073

035/755-319

18.

75300 LUKAVAC

Centar za socijalni rad

Trg Bremena bb.

035/572-848 035/571-895

19.

75350 SREBRENIK

Centar za socijalni rad

211. Oslobodilačke brigade

035/640-570

035/645-770

20.

75000

TUZLA

Centar za socijalni rad

Bosne Srebrene bb.

035/228-558

035/252-315

21.

75411 SAPNA

Centar za socijalni rad

206.viteške brdske brigade bb

Tržni centar- 2 sprat

 035/597-419

 

22.

75270 ŽIVINICE

Centar za socijalni rad

Druga kraiška bb.

035/775-025

23.

75246 ČELIĆ

Centar za socijalni rad

108 Brčanske brigade br.3.

035/660-199

24.

74206 DOBOJ-ISTOK

Centar za socijalni rad

Brijesnica velika bb.

035/722-695

25.

71370 BREZA

Centar za socijalni rad

Bogumilska br. 1.

032/783-912

26.

74203 DOBOJ – JUG

Služba za društvene djelatnosti i opću upravu

Matuzić bb.

032/691-242

27.

72240 KAKANJ

Centar za socijalni rad

309. Brdske brigade br. 1

032/553-076

032/556-750

28.

74250 MAGLAJ

Centar za socijalni rad

Sedma ulica bb.

032/603-527

29.

74260 TEŠANJ

Centar za socijalni rad

Kralja Tvrtka bb.

032/650-207

30.

72220 ZAVIDOVIĆI

Centar za socijalni rad

Podubravlje br.6.

032/877-762

032/877-770

31.

72000 ZENICA

Centar za socijalni rad

S. Cakana Mulalića br. 5.

032/402-748

032/404-948

32.

71300 VISOKO

Centar za socijalni rad

Islamovića bb.

032/735-835

33.

72230 ŽEPČE

Služba rada, socijalne skrbi I raseljenih osoba

Prva Ulica

032/880-588

032/880-325

34.

72330 VAREŠ

Centar za socijalni rad

Zvjezda bb.

032/843-111

35.

71340 OLOVO

Centar za socijalni rad

Željeznička bb.

032/825-150

36.

74230 USORA

Služba za društvene djel.

Sv. Omanjska – Usora

032/893-514

032/893-514

37.

7300 GORAŽDE

Kantonalni centar za socijalni rad

Zaima Imamovića bb

038/228-584

038/223343

38.

7300 GORAŽDE

Služba soc. zaštite

Zaima Imamovića

038/226-598

39.

73250 FOČA – Ustikolna

Služba soc. zaštite

Ustikolna

038/518-105

40.

73290 PALE-PRAČA

Služba soc. zaštite

Himze Sablje br. 33

038/799-100

038/799-112

41.

70230 BUGOJNO

Centar za socijalni rad

Sultan Ahmedova 84

030/251-171

42.

72260 BUSOVAČA

Centar za socijalni rad

Kneza Mislava bb.

030/732-620

43.

70220 DONJI VAKUF

Centar za socijalni rad

14 Septembar bb

030/205-231

030/205-222

44.

71270 FOJNICA

Služba za opću upravu,i dr. djel. i  soc. politiku

Bosanska bb.

030/837-699

030/544-031

f.030/837-288

45.

70240 GORNJI VAKUF- USKOPLJE

Centar za socialni rad

Branilaca grada bb.

030/265-703

46.

70101 JAJCE

Centar za socijalni rad

Trg Hrvatskih branitelja br.49

030/654-106

030/654-105

47.

71250 KISELJAK

Služba socijalne skrbi

Josipa Bana Jelačića

030/877-829

030/877-830

48.

71260 KREŠEVO

Služba za gos. obnovu,soc. skrb i prognanike

Fra Grge Martića bb.

030/806-826

49.

72270 TRAVNIK

Centar za socijalni rad

Lukačka br. 3

030/511-412

030/511-058

50.

72290 N. TRAVNIK

Centar za socijalni rad

S. Tomaševića 24 A

030/795-072

030/795-073

51.

72250 VITEZ

Centar za socijalni rad

Kralja Petra Krešimira IV

030/711-665

52.

77210 DOBRATIĆI

Služba zaopću upravu, gospo.,druš.djela.i financije

Dobratići bb. 70210

030/641-203

030/641-202

53.

88000 MOSTAR-Jugoza, Zapad i Jug

Centar za socijalni rad

Fra Franje Miličevića br. 43

036/331-320

54.

88000 MOSTAR

Centar za socijalni rad

Telčeva br. 2.

036/551-375

55.

88420 JABLANICA

Centar za socijalni rad

Doljanka br. 5

036/758-170

56.

88400 KONJIC

Centar za socijalni rad

Maršala Tita bb.

036/726-171

036/728-448

57.

88260 ČITLUK

Centar za socijalni rad

Ktalja Tomislava bb.

036/640-132

58.

88390 NEUM

Odjel za socijalnu politiku I branitelje

Kralja Tomislava br.1

036/880-214

036/880-248

59.

88360 STOLAC

Centar za socijalni rad

Banovinska bb.

036/853-104

60.

88300 ČAPLJINA

Centar za socijalni rad

Sv. Franje bb. 88300 Čapljina

036/805-351

61.

88440 PROZOR-RAMA

Centar za socijalni rad

Kralja Tomislava bb. 88440 Prozor

036/771-108

61.

88340 GRUDE

Služba soc. skrbi i obitelji

Fra Paškala Busconjića br. 28

039/660-318

f 039/660-319

62.

88320 LJUBUŠKI

Centar za socijalni rad

Zrinsko Frankopanska br. 51.

039/830-593

63.

88240 POSUŠJE

Centar za socijalni rad

Blidinjska bb.

039/681-053

64.

88220 ŠIROKI BRIJEG

Centar za socijalni rad

Matije Gupca 10c.

039/706-097

039/706-098

65.

89207 RAVNO

Centar za socijalni rad

66.

71000

SARAJEVO

Kentonalni centar za socijalni rad

Azize Šaćirbegović 2

033/524-543

67.

71140 STAR GRAD

Služba za socijalnu zaštitu

Fra Grge Martića br.4

033/200-348

033/666-438

68.

71103 CENTAR

Služba za socijalnu zaštitu

Ismeta Mujezinovića br. 40.

033/648-254

033/206384

69.

71120 NOVO

SARAJEVO

Služba za socijalnu zaštitu

Zmaja od Bosne br. 55.

033/717-780

033/525-876

70.

71160
NOVI GRAD

Služba za socijalnu zaštitu

Gatačka br.78.

033/768-710

033/541-101

71.

71210 ILIDŽA

Služba za socijalnu zaštitu

12.marta do 5

033/625-714

033-625-715

72.

71240 HADŽIĆI

Služba za socijalnu zaštitu

Hadžali br.185

033/475-834

033/475-848

73.

71320 VOGOŠĆA

Služba za socijalnu zaštitu

Omladinska br. 41.

033/432-833

033/432-651

74.

71380 ILIJAŠ

Služba za socijalnu zaštitu

Ilijaških Zlatnih Ljiljana br. 2.

033/430-822

75.

71220 TRNOVO

Služba za socijalnu zaštitu- Odjeljenje

Opština Trnovo

033/438-138

76.

80230 GLAMOČ

Centar za socijalni rad

Dr. Alojzija Stepinca

034/272-402

77.

80320 KUPRES

Centar za socijalni rad

Trg Hrvatskih Vitezova bb.

034/274-080

78.

80260 DRVAR

Općinsko povjerenstvo- Sektor za soc. skrb

Titova Ulica br. 1

034/819-361

034/819-200

79.

80101 LIVNO

Centar za socijalni rad

S.S. Kranjčevića br. 11.

034/202-642

034/208-152

80.

80240 TOMISLAVGRAD

Centar za socijalni rad

Kulina Bana br. 4

034/352-247

034/352-247

81.

80270 BOSANSKO GRAHOVO

Centar za socijalni rad

Vojislava Ivetića 2

Adrese centara za socijalni rad u Federaciji Bosne i Hercegovine

0 Komentari