Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Kantonalna ministarstva iz oblasti rada i socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine

  • Datum: 6 Maja, 2008

Adresar resornih kantonalnih ministarstava za rad i socijalnu politiku u FBiH.docx 

Ministarstvo zdravstva i
socijalne politike Unsko – sanskog kantona

Alije Ðerzeleza 6, BIHAĆ

Tel: 037 / 316 – 057

Fax: 037 / 316 – 056, 226 – 082

email: zdravstvo@vladausk.ba

Ministar: Hazim Kapić

 

Ministarstvo zdravstva, rada i
socijalne politike Posavskog kantona

Jug I, ORAŠJE

Tel: 031 / 713 – 265

Fax: 031 / 713 – 353

email: zdravstvo@zupanijaposavska.ba

Ministar: Damir Živković

 

Ministarstvo za rad, socijalnu
politiku i povratak Tuzlanskog kantona

Fra Grge Martića 8, TUZLA

Tel: 035 / 369 – 333

Fax: 035 / 369 – 335

email: minrspp@tk.kim.ba

Ministar: Zoran Jovanović

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko – dobojskog
kantona

Kučukovići 2, ZENICA

Tel: 032 / 460 – 680, 460 – 684

Fax: 032 / 460 – 682

email: min.rad@zdk.ba

Ministar: Nurđehan Šahinović

 

Ministarstvo za socijalnu
politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko – podrinjskog kantona

1. Slavna višegradska brigada 2a, GORAŽDE

Tel: 038 / 228 – 439

Fax: 038 / 221 – 224

email: minsoc@bpkg.gov.ba

Ministar: Sabira Bešlija

 

Ministarstvo zdravstva i
socijalne politike Srednjobosanskog kantona

Stanična 45, TRAVNIK

Tel: 030 / 511 – 536

Fax: 030 / 518 – 661

email: sbkksb_vlada@bih.net.ba

Ministar: Nikola Grubešić

 

Ministarstvo zdravstva,
rada i socijalne zaštite Hercegovačko – neretvanskog kantona

Stjepana Radića 3, MOSTAR

Tel: 036 / 321 – 206, 321 – 179

Fax: 036 / 326 – 355

email: ministarstvo.zrss.hnz@telemach.ba

          janja.milinkovic@net.ba 

Ministar: Goran Opsenica

 

Ministarstvo zdravstva, rada i
socijalne skrbi Zapadno – hercegovačkog kantona

Stjepana Radića bb, GRUDE

Tel: 039 /  661 –
675, 660 – 165
 

Fax: 039 / 661 – 676

email: ministarstvo.zrss.zzh@tel.net.ba

Ministar: Stjepan Bogut

 

Ministarstvo za rad, socijalnu
politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

Reisa Džemaludina
Čauševića 1, SARAJEVO

Tel: 033 /  562 – 256, 562 – 034, 562 – 254

Fax: 033 / 562 – 090

email: mrsri@mrsri.ks.gov.ba

Ministrica:
Amela Dautbegović

 

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Kantona 10

Kralja Zvonimira bb, TOMISLAVGRAD

Tel: 034 / 352 – 914, 200 – 910

Fax: 034 / 352 – 914

email: min.zdravstva@gmail.com

Ministrica: Vasilija Broćeta

 

 

Kantonalna ministarstva iz oblasti rada i socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine

0 Komentari