Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UDRUŽENJA POSLODAVACA U FBIH

  • On 17 Juna, 2020

Danas je u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, sa početkom u 10 sati održana Javna rasprava o Nacrtu zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, a koju je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike održalo u skladu sa Zaključcima oba doma Parlamenta Federacije BiH. Javnoj raspravi pored predstavnika Ministarstva prisustvovali su i predstavnici socijalnih partnera, kao i druge zainteresovane strane.

U Federaciji BiH, već duži vremenski period aktuelno je pitanje reforme radnog zakonodavstva, koje je posebno dobilo na značaju u okviru Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018. godina, a koja je i nastavljena po isteku pomenute agende. Naime, u prethodnom periodu donesen je novi Zakon o radu, dok su novi Zakon o zaštiti na radu i Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova u završnoj fazi usvajanja.

„Iako je novi Zakon o radu uspostavio zakonodavni okvir za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, kao uslov za vođenje bipartitnog i tripartitnog socijalnog dijaloga, bilo je neophodno da se posebnim propisom na sistematičniji način urede uslovi i postupak za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, dokazivanje ispunjenosti uslova za utvrđivanje reprezentativnosti, preispitivanje utvrđene reprezentativnosti, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.“, istako je zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike g-din Vesko Drljača.

Potrebno je svakako napomenuti da je ovim zakonom predviđeno da će sindikati i udruženja poslodavaca kojima je do dana stupanja na snagu ovog zakona utvrđena reprezentativnost, zadržavati svoju reprezentativnost.

Na kraju rasprave Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zaduženo da prilikom izrade nacrta ovog zakona razmotri sve primjedbe, prijedloge i sugestije iznesene u toku javne rasprave, kako bi se izradio konačan tekst zakona koji će u primjeni postići svoju svrhu.

0 Komentari