Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UDRUŽENJA POSLODAVACA

  • Datum: 10 Juna, 2020

U skladu sa programom rada Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za 2020. godinu, ovo ministarstvo provodi aktivnosti na izradi Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca. S tim u vezi, Nacrt ovog zakona razmatran je na Predstavničkom Domu i Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, te je na oba doma prihvaćen kao dobra osnova za izradu Prijedloga Zakona, s tim da je Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zaključkom usvojenim na sjednici tog doma održanoj 29.10.2019. godine, predlagača ovog zakona zadužio da organizuje i sprovede javnu raspravu u trajanju od 60 dana. Također, i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je zaključkom usvojenim na sjednici tog doma održanoj 27.02.2020. godine, predlagača ovog zakona zadužio da organizuje i sprovede javnu raspravu u istom trajanju.

Shodno navedenom, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike započelo je aktivnosti na provođenju Javne rasprave, te pozvalo sve zainteresovane da dostave svoje primjedbe, prijedloge ili komentare u pisanom obliku na tekst Nacrta Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, najkasnije do 30.04.2020. godine.

S tim u vezi, obavještavamo javnost da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u skladu sa navedenim zaključcima, a kako bi se omogućila što šira uključenost zainteresiranih strana, dana 17.06.2020. godine, u prostorijama Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (Velika sala – prizemlje)  sa početkom u 10:00 sati, organizuje otvorenu Javnu raspravu o ovom zakonu.

S obzirom da će se navedeni skup održati uz obavezno pridržavanje odgovarajućih naredbi nadležnih kriznih štabova, koje su izdate s ciljem prevencije širenja koronavirusa (COVID-19), napominjemo da će zakazanoj Javnoj raspravi moći prisustvovati samo ona lica koja prethodno, a najkasnije do 15.06.2020. godine, potvrde svoje prisustvo na e-mail adresu: nikolina.juresic@fmrsp.gov.ba ili na tel. 033 255 458.

Tekst Nacrta Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, kao i Obrazac za primjedbe, prijedloge ili komentare može se preuzeti sa linkova ispod ovoga teksta.

 

                                                                   

0 Komentari