Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

ODRŽAN SASTANAK MINISTRA VESKA DRLJAČE SA HELENOM LONČAR, DIREKTORICOM FZZZ I ADNANOM SMAILBEGOVIĆEM, PREDSJEDNIKOM UP FBIH

  • On 26 Januara, 2022

Danas se u prostorijama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike održao sastanak federalnog ministra rada i socijalne politike Veska Drljače sa gdin. Adnanom Smailbegovićem, predsjednikom Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH i gđom Helenom Lončar, direktoricom Federalnog zavoda za zapošljavanje, sa saradnicima.

Sastanak je organizovan na inicijativu Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH, na temu „Liberalizacije uvoza deficitarne radne snage“, kako bi poslodavci predstavili probleme sa kojima se susreću u smislu navedenog, kao i moguća rješenja pomenutog problema. Naime, usljed nedostatka radne snage, uzrokovanog prije svega emigracijama, poslodavci sve više posežu za uvozom radne snage, kako bi odlazak kvalifikovanih ljudi iz Bosne i Hercegovine, nadomjestili radnom snagom iz dugih država.

U vezi sa navedenim, tokom sastanka su predstavnici Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH prezentovali probleme koji se odnose na dugotrajnost procedura za uvoz deficitarne radne snage, te druge probleme u vezi sa zapošljavanjem stranaca, što u nedostatku domaće radne snage otežava poslovanje. Također, razgovarano je o pravnom okviru kojim su uređena navedena pitanja jer se radi o oblasti koja je u većem dijelu uređena propisima na državnom nivou.

S obzirom da je tokom sastanka razgovarano o načinima rješavanja prepoznatih prepreka, izražena je spremnost svih učesnika da se u narednom periodu utvrde konkretni koraci za rješavanje prepoznatih problema, kao i mehanizmi za njihovo rješavanje od strane nadležnih institucija.

0 Komentari