Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

ODRŽAN SASTANAK MINISTRA SA PREDSTAVNICIMA CRVENOG KRIŽA FEDERACIJE

  • On 8 Maja, 2019

Danas je u prostorijama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike upriličen sastanak između zamjenika premijera i federalnog ministara rada i socijalne politike Veska Drljače i predsjednika Crvenog križa Federacije BiH Ive Juričevića i sekretara Crvenog križa Namika Hodžića sa saradnicima.

Na sastanku je razgovarano o saradnji koju su Ministarstvo i Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine ostvarili u proteklom period, također prilika je iskorištena da se Ministar upozna o problemima sa kojima se Crveni križ susreće u izvršavanju svoje misije.

Crveni križ kao organizacija koja ima jako složenu strukturu i sastoji se do 10 kantonalnih, 5 gradskih i 74 općinske organizacije ima jako veliki značaj u pružanju socijalne i zdravstvene zaštite našeg stanovništva što se posebno ogleda kroz realizaciju mnogih projekata pomoći navedenim kategorijama stanovništva kao što su projekat “Njega i pomoć u kući”, projekat “Zdravlje i starenje” i mnogi drugi.

Tokom sastanka ministar Drljača je istakao posebnu zahvalnost Crvenom križu Federacije BiH na realizaciji humane misije i pomoći koju pružaju najugroženijim populacijama u našem društvu, a što Federalno ministarstvo rada i socijalne politike kao resorno nastoji da podrži i prati u granicama svojih mogućnosti kroz obezbjeđivanje redovnih finansijskih sredstava iz Budžeta Federacije BiH.

Uz izraženu nadu da će se do sada dobra saradnja nastaviti i u budućnosti predstavnici Crvenog križa Federacije BiH su ministru Drljači uručili sliku u vidu godišnje zahvalnice za izuzetnu podršku i doprinos u realizaciji humane misije za proteklu godinu.

0 Komentari