Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

O B A V J E Š T E NJ E

  • On 10 Maja, 2019

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava sve zainteresovane strane da zbog preseljenja Ministarstva sa adrese Marka Marulića 2, Sarajevo na novu adresu Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo u narednih par dana do uspostave novih servisa, neće raditi redovni telefonski brojevi i e-mail adrese.

Molimo sve za razumjevanje i strpljenje, te obavještavamo da u slučaju neodložne hitnosti možete nazvati na sljedeći broj telefona 060 / 307 – 5142 u vremenskom periodu od 08:00 sati do 16:00 sati.

0 Komentari