Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE SMJEŠTAJA I ZBRINJAVANJA ŽRTAVA PORODIČNOG NASILJA U SIGURNIM KUĆAMA

  • On 19 Maja, 2023

Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku objavilo je danas Javni poziv za osiguranje zaštite i zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici u sigurnim kućama.

Pravo na prijavu po ovom Javnom pozivu imaju sigurne kuće ili skloništa koja djeluju na području Federacije BiH i pružaju privremeni smještaj žrtvama nasilja u porodici.

„Riječ je o raspodjeli sredstava s pozicije Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama, a u okviru provedbe Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i poziv je, dakle, namijenjen sigurnim kućama, odnosno za sufinansiranje troškova smještaja za 350 žrtava nasilja u porodici upućenih u neku od sigurnih kuća tokom ove godine. Planirani iznos za ovu godinu je 500.000 KM i on je duplo veći u odnosu na prethodnu godinu kad je za istu vnamjenu bilo osigurano 250.000 KM“, saopćio je federalni ministar za rad i socijalnu politiku Adnan Delić.

Novina u ovoj godini, u odnosu na prethodnu, je i sam postupak pregledanja prijava za dodjelu sredstava iz Javnog poziva kojeg će ove godine provoditi Komisija koju će formirati federalni ministar rada i socijalne politike, a koja na temelju kriterija datih u Javnom pozivu i prateće bodovne šeme provesti postupak ocjenjivanja i bodovanja pristiglih pravnovaljanih i blagovremenih prijava, te nakon toga pripremiti i bodovnu listu, na osnovu koje će Sektor za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice  i djece pripremiti prijedlog raspodjele sredstava, a na koncu ministar rada i socijalne politike odobrava konačnu raspodjelu, nakon čega će sredtsva ići na račune sigurnih kuća koje prođu selekciju na ovom pozivu.

Javni poziv bit će otvoren 15 dana od dana objave u Dnevnom avazu i Večernjem listu.

Javni poziv i popratna dokumetacija dostupni su na sljedećim linkovima:

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA IZ TEKUĆEG TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA – PROVEDBA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI 2023. GODINA

PRIJAVNI OBRAZAC ZA DODJELU SREDSTAVA IZ TEKUĆEG TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA – PROVEDBA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI ZA 2023. GODINU

BODOVNA SHEMA ZA 2023. GODINU

Napomena : Krajnji rok za dostavljanje blagovremenih prijava po Javnom pozivu je 05.06.2023. godine

0 Komentari