Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PODRŠKU PROJEKTIMA UDRUŽENJA KOJA BRINU O POTREBAMA OSOBA SA INVALIDITETOM I ŽRTAVA NASILJA I RADA JAVNIH KUHINJA

  • On 25 Maja, 2023

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je danas ponovljeni Javni poziv za raspodjelu prihoda ostvarenih u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. Ponovljeni Javni poziv za 2023. godinu fleksibilniji je u odnosu na prethodne pozive, a podrazumijeva izmjene Pravilnika kojim se uređuje raspodjela sredstava iz prihoda lutrije, vezane za ocjenu tehničke ispravnosti dokumentacije, odnosno na mogućnost pojašnjenja i otklanjanja eventualnih formalnih propusta.

„Relaksirali smo ovaj uvjet u Pravilniku kako dobri i projekti značajni za zajednicu ne bi bili eliminisani zbog propusta koji ni na koji način nisu pokazatelj kvaliteta projekta, kao što je nedostatak potpisa ili pečata, izostavljanje određenog podatka i tome slično, te ukoliko se utvrde određene nejasnoće u dostavljenoj dokumentaciji, Komisija je dužna od podnositelja zahtjeva zatražiti otklanjanje formalnih propusta ili dodatno pojašnjenje u vezi sa dostavljenom dokumentacijom. Podnositelji zahtjeva su dužni otkloniti formalne propuste ili dostaviti dodatno pojašnjenje najkasnije u roku od pet dana od dana prijema zahtjeva Komisije. Na ovaj način smanjit ćemo broj odbijenih aplikacija po osnovu tehničkih neispravnosti“, pojasnio je ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Dodao je i da je rok važenja Izvoda iz registra nadležnog Ministarstva pravde produžen sa tri na šest mjeseci kako bi svi oni koji su aplicirali prvi put istu dokummentaciju mogli iskoristiti i za ponovoljeni poziv, te će Ministarsto na zahtjev svih aplikanata izvršiti povrat dokumentacije, kako bi aplikante poštedjeli nepotrebnih troškova.

Sve neophodne informacije vezane za prijavu na javni poziv, kao i tekst javnog poziva dostupni su na linku:

PONOVNI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2023. GODINU

0 Komentari